O NAHANA JWANG KA TABA ENA?

Ke nnete hore Boprofeta ba bapalami ba bane ba dipere, ke bona bo tsebahalang haholo lengolong la Tshenolo. Empa ba bang ba tshoswa ke bona. Haele ba bang bona ba a bo rata. Hlokomela hore na Bibele e reng ka boprofeta bo kang bona:

“Ho thaba ya ballang hodimo le ba utlwang mantswe a boprofeta bona.”Tšenolo 1:3.

Makasine ena ya Tora ya ho Lebela e hlalosa haholwanyane hore na ho tseba ka bapalami ba bane ba dipere ho ka re thusa jwang.