ENA KE TSHEPISO E HLOLLANG HAKAAKANG! Mmopi wa rona o re tshepisa ho phela ka ho sa feleng hona mona lefatsheng. Le ha ho le jwalo, batho ba bangata ba utlwa ho le thata ho dumela sena. Ba re: ‘Ka mora nako e itseng, motho e mong le e mong o ntse a tlo shwa, etswe lefu ke karolo ya bophelo.’ Ba bang bona ba a dumela hore re tlo phela ka ho sa feleng, empa eseng mona lefatsheng. Ba re re tla fumana bophelo bo sa feleng hang ka mora hore re shwe mme re ye lehodimong. Ebe wena maikutlo a hao ke afe ka taba ena?

Pele o araba potso ena, hlokomela dikarabo tsa Bibele dipotsong tsena tse latelang: Tsela eo motho a bopuweng ka yona e bontsha jwang hore na o ne a lokela ho phela nako e kae? Morero wa Modimo e sa le e le ofe ka batho le ka lefatshe? Hona ho tlile jwang hore e be re a shwa?

TSELA E IKGETHANG EO MOTHO A ENTSWENG KA YONA

Hara dintho tsohle tseo Modimo a di bopileng, batho ba bopuwe ka tsela e ikgethang. Jwang? Bibele e re ke batho feela ba bopuweng ka “setshwantsho” le “sebopeho” sa Modimo. (Genese 1:26, 27) Seo se bolelang? Se bolela hore batho ba na le ditshobotsi le makgabane a tshwanang le a Modimo, jwalo ka ho bontsha ba bang lerato le ho se ba kgetholle.

Ho ekelletsa moo, batho ba bopuwe ba ena le bokgoni ba ho nahana, ba ho beha mabaka le ba ho tseba se nepahetseng le se fosahetseng haesita le ho batla ho ba le kamano e ntle le Modimo. Ke ka hoo re ananelang art, mmino le dithothokiso haesita le dintho tse hlollang tse lehodimong le lefatsheng. Ka hodimo ho tsohle, batho ba na le bokgoni ba ho ba le kamano e ntle le Mmopi wa bona. Makgabane ana a etsa hore batho ba fapane le dibopuwa tse ding tsohle tse phelang.

Ka hoo, a re ke re hlahlobe sena: Na Modimo o ne a ka fa batho makgabane a ikgethang hakaana a bileng a hlokang ho dula a ntlafatswa, haeba a ne a rerile hore re phele nako e kgutshwanyane? Nnete ke hore, Modimo o file batho bokgoni le makgabane ana, e le hore ba ka thabela bophelo ka ho sa feleng mona lefatsheng.

MORERO WA MODIMO HO TLOHA QALONG

Batho ba bang ba re Modimo o ne a sa rera hore batho ba phele ka ho sa feleng mona lefatsheng. Ba hlalosa hore lefatshe ke lehae la nakwana, moo Modimo a lekang tumelo ya batho e le ho bona hore na  ke bo mang ba tshwanelehang ho ya dula le yena ka ho sa feleng lehodimong. Empa haeba seo e ne e le nnete, na e ne e ke ke ya ba ho utlwahalang hore re re Modimo ke yena ya bakang dintho tse mpe le tse bohloko tse tletseng mona lefatsheng? Sena se ne se tla be se hanyetsana le seo Modimo a leng sona. Bibele ha e bua ka yena e re: “Etswe ditsela tsohle tsa hae ke toka. Modimo wa botshepehi, eo ho yena ho se nang ho hloka toka; o lokile mme o kgabane.”—Deuteronoma 32:4.

Bibele e hlalosa morero wa Modimo ka lefatshe ka mantswe a reng: “Ha e le mahodimo, ke mahodimo a Jehova, empa lefatshe o le file bara ba batho.” (Pesaleme ya 115:16) Ka sebele, Modimo o bopile lefatshe hore e be lehae le letle la batho, leo ba ka dulang ho lona ka ho sa feleng mme a le tlatsa ka ntho e nngwe le e nngwe eo ba ka e hlokang e le hore ba thabele bophelo.—Genese 2:8, 9.

“Ha e le mahodimo, ke mahodimo a Jehova, empa lefatshe o le file bara ba batho.”—Pesaleme ya 115:16

Bibele e boetse e hlakile ha e bua ka morero wa Modimo ka batho. E bontsha hore Modimo o ile a laela banyalani ba pele hore ba ‘tlale lefatshe mme ba le buse, mme ba laole . . . sebopuwa se seng le se seng se phelang se hahabang lefatsheng.’ (Genese 1:28) Ka nnete ona e ne e le monyetla o moholo wa hore ba hlokomele lehae la bona le hore ba le atolose. Adama le Eva hammoho le ditloholo tsa bona, ba ne ba sa letelwa ke moputso lehodimong empa ba ne ba tla phela ka ho sa feleng lefatsheng.

KE HOBANENG HA RE SHWA?

Jwale ke hobaneng ha re shwa? Bibele e bontsha hore le leng la mangeloi a Modimo leo ha morao le ileng la bitswa Satane Diabolose, le ile la leka ho senya morero wa Modimo tshimong ya Edene. Le ile la etsa seo jwang?

Satane o ile a susumelletsa batswadi ba rona ba pele, e leng Adama le Eva hore ba fetohele Modimo. Ha Satane a ba bolella hore hona le seo Modimo a ba hanelang ka sona, e leng bolokolohi ba ho ikgethela pakeng tsa se sebe le se setle, ba ile ba fetohela Modimo mme ba ema ka le hlakoreng la Satane. Diphello e bile dife? Ba ile ba shwa feela jwalo ka ha Modimo a ne a boletse. Ba ile ba lahlehelwa ke monyetla wa ho phela ka ho sa feleng.—Genese 2:17; 3:1-6; 5:5.

Seo Adama le Eva ba ileng ba se etsa, se bile le ditlamorao tse bohloko ho batho bohle ho tla fihlela kajeno. Lentswe la Modimo le re: “Sebe se ile sa kena lefatsheng ka motho a le mong [Adama] le lefu la kena ka sebe, mme ka hoo lefu la namela ho batho bohle hobane kaofela ba ne ba entse sebe.” (Baroma 5:12) Re shwa hobane re futsitse sebe ho batswadi ba rona ba pele, eseng hobane Modimo a re ‘behetse’ nako eo re tla shwa ka yona.

O KA PHELA KA HO SA FELENG LEFATSHENG

Bofetohedi bo ileng ba etsahala Edene, ha bo a ka ba senya morero wa Modimo ka batho le ka lefatshe. Lerato le ho se be le kgethollo di ile tsa susumelletsa Modimo hore a lokolle batho bokgobeng ba sebe le lefu. Pauluse o ile a re: “Moputso oo sebe se o lefang ke lefu, empa mpho eo Modimo a fanang ka yona ke bophelo bo sa feleng ka Kreste Jesu Morena wa rona.” (Baroma 6:23) Ka lerato Modimo o ile a “fana ka Mora wa hae ya tswetsweng a nnotshi [Jesu Kreste], e le hore e mong le e mong ya bontshang tumelo ho yena a se ke a timetswa empa a be le bophelo bo sa feleng.” (Johanne 3:16) Jesu o ile a itlhahisa ka ho rata hore e be thekollo, mme ka ho etsa jwalo, o ile a kgutlisa sohle seo Adama a neng a se lahlile. *

Haufinyane morero wa Modimo wa ho etsa lefatshe le be letle o tla phethahala. Bokamoso bona bo babatsehang o tla bo fumana hafeela o tebisetsa keletso ena ya Jesu pelong: “Kenang ka heke e moqotetsane; hobane tsela e isang timetsong e pharaletse ebile e kgolo, mme ba kenang ka yona ba bangata; athe heke e isang bophelong e moqotetsane le tsela e isang teng e patisane, mme ke ba seng bakae ba e fumanang.” (Matheu 7:13, 14) Ho jwalo, bokamoso ba hao bo itshetlehile ka diqeto tseo o di etsang hona jwale. Ka hoo o tla etsang?

^ par. 17 Hore o fumane dintlha tse eketsehileng tsa hore na thekollo e ka o tswela molemo jwang, re kopa o shebe kgaolo ya 5 ya buka ya Bibele e re Rutang? E hatisitsweng ke Dipaki Tsa Jehova. O ka boela wa e fumana websaeteng ho www.jw.org/jw-ssa.