JORDAN o tshwere motjhini o leotsang dipensele o kang sekepe. Motjhini ona o ka bonahala e le ntho feela ho ba bang empa ho yena ke wa bohlokwa haholo. Jordan o re: “Ntatemoholo Russell, ya neng a tlwaetse ho tjhakela heso, o ile a mpha motjhini ona ha ke sa le monyenyane.” Kamora lefu la Ntatemoholo Russell, Jordan o ile a bolellwa hore batswadi ba hae le ntatemoholo ba ile ba matlafatswa ke Russell nakong eo ho neng ho le thata. Jordan o re: “Kaha jwale ke se ke tseba dintho tse ngata ka Ntatemoholo Russell, ke nka mpho ena e le ya bohlokwa haholo ho feta leha e le neng pele.”

Jwalo kaha re bone, batho bang ba ka nna ba se ke ba bona bohlokwa ba mpho e itseng kapa ba se e nkele hloohong. Empa ho motho ya e fuwang ke ya bohlokwa haholo. Bibele e hlalosa mpho eo ho seng letho le ka bapiswang le yona ka tsela ena: “Modimo o ratile lefatshe haholo hoo a ileng a fana ka Mora wa hae ya tswetsweng a nnotshi kapa a le mong, e le hore e mong le e mong ea bontshang tumelo ho yena a se ke a timetswa empa a be le bophelo bo sa feleng.”—Johanne 3:16.

Nahana feela! Mpho ena e ka fana ka bophelo bo sa feleng. Ruri thekollo ke mpho e babatsehang e le kannete. Le hoja ba bang ba ka nna ba se ke ba e ananela, Bakreste ba nnete bona ba e nka e le ya “bohlokwa.” (Pesaleme ya 49:8; 1 Petrose 1:18, 19) Empa ke hobaneng ha Modimo a fane ka bophelo ba Mora wa hae e le mpho?

Moapostola Pauluse o fana ka lebaka ha a re: “Sebe se ile sa kena lefatsheng ka motho a le mong le lefu la kena ka sebe, mme kahoo lefu la namela ho batho bohle.” (Baroma 5:12) Motho wa pele e leng Adama, o ile a etsa sebe ka boomo ka ho se mamele Modimo mme a tlisetsa batho lefu. Kahoo ka lebaka la Adama, kaofela ha rona re a shwa.

 Bibele e re: “Moputso oo sebe se o lefang ke lefu, empa mpho eo Modimo a fanang ka yona ke bophelo bo sa feleng ka Kreste Jesu Morena wa rona.” (Baroma 6:23) Modimo o ile a romela Mora wa hae Jesu Kreste lefatsheng, hore a fane ka bophelo ba hae bo phethahetseng e le hore a lopolle batho lefung. Ka lebaka la mpho eo e tsebahalang ka hore ke “thekollo”, bohle ba bontshang tumelo ho Jesu ba tla fumana bophelo bo sa feleng.—Baroma 3:24.

Ha a bua ka ditlhohonolofatso tseo Modimo a di fang barapedi ba hae a sebedisa Jesu Kreste, Pauluse o re: “Ho ke ho lebohuwe Modimo bakeng sa mpho ya hae e ke keng ya hlaloswa e sa lefellweng.” (2 Bakorinthe 9:15) Ka sebele, thekollo ke mpho e babatsehang hoo re hlokang mantswe a ho e hlalosa. Empa hara dimpho tsohle tseo Modimo a di fang batho, ke hobaneng ha thekollo e ikgetha? Ke ka tsela efe e leng mpho ya bohlokwa ka ho fetisisa? * Re ka bontsha jwang hore rea e ananela? Fumana dikarabo tsa dipotso tsena dihloohong tse latelang.

^ par. 8 Ka boithatelo, Jesu o ile a “nehelana ka moya wa hae bakeng sa rona.” (1  Johanne 3:16) Leha ho le jwalo, kaha ke Modimo ya neng a romme Jesu, makasineng ena re tla bua ka Modimo e le yena Mofani wa thekollo.