O ithabele ka ho phethehileng ho Jehova, o tla o fa tseo pelo ya hao e di kopang.”PES. 37:4

DIPINA: 89, 140

1. Motjha o lokela ho etsa kgetho efe ka bokamoso ba hae, empa ke hobaneng ha see se sa lokela ho mo tshosa? (Sheba setshwantsho se qalong.)

LONA batjha le tla dumela hore motho o lokela ho rera dintho hantle pele a nka leeto. Bophelo bo tshwana le leeto, mme dilemo tsa botjha ke nako eo motho a rerang ka yona moo o batlang ho ya teng. Ke nnete hore ho rera bokamoso ha ho bonolo. Ngwanana e mong ya bitswang Heather o re: “Ho a tshosa hobane o etsa qeto ka seo o tlang ho se etsa bophelo bohle ba hao.” Empa ha o a lokela ho tshoha. Jehova o re ho wena motjha: “O se ke wa tshoha, etswe ke nna Modimo wa hao. Ke tla o matlafatsa. Ka sebele ke tla o thusa.”Esa. 41:10.

2. O tseba jwang hore Jehova o batla o be le bokamoso bo thabileng?

2 Jehova o batla hore o rere bokamoso ba hao ka bohlale. (Moek. 12:1; Mat. 6:20) O batla hore o thabe. Dintho tse ntle tseo a di bopileng ke bopaki ba seo. Nahana hape kamoo a re hlokomelang le ho re ruta dintho tse re tswelang molemo kateng. Ho ba hanang ho mo mamela, Jehova o re: “[Le kgethile] ntho eo ke sa kgahlweng ke yona. . . . Bonang! Bahlanka ba ka ba tla thaba,  empa lona le tla hlajwa ke dihlong. Bonang! Bahlanka ba ka ba tla hweletsa ka thabo ka lebaka la boemo bo botle ba pelo.” (Esa. 65:12-14) Jehova o a thaba ha bahlanka ba hae ba etsa diqeto tse bohlale bophelong.Liprov. 27:11.

MERERO E TLA ETSA HORE O THABE

3. Jehova o batla hore o be le merero e jwang?

3 Jehova o batla hore o iketsetse merero e jwang? O bopile batho ka morero wa hore ba mo tsebe le ho mo sebeletsa e le hore ba ka thaba. (Pes. 128:1; Mat. 5:3) Batho ba fapane hole le diphoofolo hobane tsona di kgotsofalla feela ho ja, ho nwa le ho tswala madinyane. Modimo o batla hore o fumane ho fetang hoo le hore bophelo ba hao bo be le morero mme o thabe. Mmopi wa hao ke “Modimo wa lerato” le “Modimo ya thabileng,” ya entseng batho “ka setshwantsho sa hae.” (2 Bakor. 13:11; 1 Tim. 1:11; Gen. 1:27) O tla thaba ha o etsisa Modimo wa rona ya lerato le ya fanang. Na o se o bone bonnete ba mantswe a Bibele a reng: “Ho fana ho tlisa thabo e kgolo ho feta ho amohela”? (Lik. 20:35) Ho fana ke karolo ya bohlokwa ya bophelo ba motho. Kahoo, Jehova o batla hore merero ya hao e bontshe hore o a mo rata le hore o rata batho ba bang.Bala Matheu 22:36-39.

4, 5. Jesu o ne a thabiswa keng?

4 Jesu Kreste o behile mohlala o motle bakeng sa lona batjha. Ha ho pelaelo hore o ne a bapala a bile a ithabisa ha e sa le ngwana. Lentswe la Modimo le re ho na le “nako ya ho tsheha . . . le nako ya ho tlolatlola.” (Moek. 3:4) Jesu o ile a boela a atamela ho Modimo ka ho ithuta Mangolo. Ha a le dilemo tse 12, mesuwe e neng e le tempeleng e ile ya makatswa ke “kutlwisiso ya hae le dikarabo tsa hae” ditabeng tse amanang le Modimo.—Luka 2:42, 46, 47.

5 Jesu o ile a thaba le ha a se a hodile. Lebaka? O ne a tseba hore Modimo o batla a “bolelle mafutsana ditaba tse molemo . . . le hore ba foufetseng ba boele ba bone.” (Luka 4:18) Ho etsa se batlwang ke Modimo ho ne ho thabisa Jesu. Maikutlo a Jesu a ngotswe ka ho hlaka ho Pesaleme ya 40:8 e reng: “Ke thabetse ho etsa thato ya hao, Modimo wa ka.” Jesu o ne a thabela ho ruta batho ka Ntate wa hae. (Bala Luka 10:21.) Ka nako e nngwe, ka mora hore a rute mosadi e mong ka Modimo, Jesu o ile a re ho barutuwa ba hae: “Dijo tsa ka ke hore ke etse thato ya ya nthomileng le hore ke qete mosebetsi wa hae.” (Joh. 4:31-34) Ho rata Modimo le batho ho ne ho thabisa Jesu. Le wena ho ka o thabisa.

6. Ke hobaneng ha e le bohlale ho bua le Bakreste ba nang le tsebo ka seo o batlang ho se etsa bophelong?

6 Bakreste ba bangata e ne e le bopulamadiboho botjheng ba bona mme ba ne ba thabile. Ke bohlale hore o bue le ba bang ba bona ka seo o lakatsang ho se etsa bophelong. Bibele e re: “Merero e ya senyeha moo ho se nang lekunutu, empa ha baeletsi ba le bangata ho na le se finyellwang.” (Liprov. 15:22) Bakreste bao ba ka nna ba o bolella hore tshebeletso ya nako e tletseng e fa motho tsebo e tlang ho mo thusa bophelo bohle ba hae. Ka mora ho rupellwa ke Ntate wa hae lehodimong, Jesu o ile a tswela pele ho ithuta leha a se a le lefatsheng. Ka mohlala, o ithutile hore ho thabisa hakaakang ho finyella dipelo tsa batho ka ditaba tse molemo le kamoo ho thabisang kateng ho hlola diteko. (Bala Esaia 50:4; Baheb. 5:8; 12:2) A re ke re tshohleng dikarolo tse ding tsa tshebeletso ya nako e tletseng tse ka etsang hore o thabe haholo.

MOSEBETSI WA BOBOLEDI O A THABISA

7. Ke hobaneng ha batjha ba bangata ba rata mosebetsi wa boboledi?

7 Jesu o itse: “Eyang mme le etse batho ba ditjhaba tsohle barutuwa . . . le ba rute.” (Mat. 28:19, 20) Haeba o batla ho etsa wa boboledi, o tla be o kgethile mosebetsi o  kgotsofatsang le o tlotlisang Modimo. Ha nako e ntse e ya o etsa mosebetsi ona, bokgoni ba hao bo tla ntlafala. Timothy, e leng morabo rona ya qadileng ho ba pulamadiboho e sa le motjha, o re: “Ke rata ho sebeletsa Jehova ka nako e tletseng hobane ke tsela eo ke mo bontshang ka yona hore ke a mo rata. Qalong ke ne ke sa kgone ho qala dithuto tsa Bibele, empa ka mora hore ke ye tlhokahalong, ke ile ka kganna dithuto tse mmalwa ka mora kgwedi feela ke le moo. E mong wa baithuti o ile a qala ho tla Holong ya Mmuso. Ha ke tswa Sekolong sa Bibele sa Barababo Rona ba Masoha * se nkileng dikgwedi tse pedi, ke ile ka fuwa kabelo e ntjha, moo ke seng ke kganna dithuto tse nne teng. Ke rata ho ruta batho Bibele kaha ke kgona ho bona ha moya o halalelang o fetola bophelo ba bona.”—1 Bathes. 2:19.

8. Batjha ba bang ba Bakreste ba etsang hore ba finyelle batho ba eketsehileng ka molaetsa wa Bibele?

8 Batjha ba bang ba Bakreste ba ithutile puo e nngwe. Ka mohlala, Jacob ya tswang North America o ngotse sena: “Ha ke le dilemo tse 7, ho ne ho na le bana ba bangata ba buang Sevietnam ka tlelaseng ya ka. Ke ne ke batla ho ba bolella ka Jehova, kahoo ke ile ka ikemisetsa ho ithuta puo ya bona. Hangata ke ne ke ithuta ka ho bapisa Tora ya ho Lebela ya Sekgowa le ya Sevietnam. Ke ile ka boela ka etsa metswalle phuthehong ya boahelane e sebedisang puo ya Sevietnam. Ha ke le dilemo tse 18, ke ile ka qala ho bula madiboho. Hamorao, ke ile ka ya Sekolong sa Bibele sa Barababo Rona ba Masoha. Sekolo sena se nthusitse haholo hobane kajeno ke sebeletsa jwalo ka moholo le pulamadiboho sehlopheng sa bahweletsi ba buang Sevietnam. Batho ba bangata ba buang Sevietnam ba a makala hore ebe ke ithutile puo ya bona. Ba a nkamohela mme hangata ke kgona ho ithuta Bibele le bona. Ba bang ba se ba kolobeditswe.”—Bapisa le Liketso 2:7, 8.

9. Ke jwang mosebetsi wa boboledi o fanang ka thuto e molemo?

9 Mosebetsi wa boboledi o ruta motho ho ba ya kgothetseng, o mo thusa ho itshepa, ho ba masene esita le ho ba le bokgoni ba ho buisana le batho. (Liprov. 21:5; 2 Tim. 2:24.) Empa mosebetsi ona o thabisa le ho feta hobane o o thusa ho tlwaelana le Mangolo le ho a sebedisa. O boetse o ithuta ho sebetsa haufi le Jehova.1 Bakor. 3:9.

10. O ka thaba jwang boboleding esita leha o le tshimong e thata?

10 O ka thabela ho paka esita le haeba e le batho ba mmalwa feela tshimong ba amohelang molaetsa wa Bibele. Mosebetsi ona ha se wa motho a le mong. Phutheho yohle e sebetsa ka thata tshimong e tshwarisane. Le hoja e ka ba morabo rona ya itseng feela ya ballang motho ho fihlela a kolobetswa, bohle ka phuthehong ba a thaba ha sena se etsahala. Ka mohlala, Brandon o qetile dilemo tse 9 a sebetsa tshimo e sa beheng ditholwana. O re: “Ke thabela ho bolela ditaba tse molemo hobane ke seo Jehova a reng re se etse. Ke bile pulamadiboho hang feela ha ke qeta sekolo. Ke thabela ho kgothatsa batjha ka phuthehong ya rona le ho bona ba etsa tswelopele. Ha ke tswa Sekolong sa Bibele sa Barababo Rona ba Masoha, ke ile ka fumana kabelo e ntjha jwalo ka pulamadiboho. Ke nnete hore nna ha ke so bale le motho ho fihlela a kolobetswa, empa ba bang ka phuthehong ba finyelletse seo. Ke thabile haholo hore ebe ke entse sohle ho kenya letsoho mosebetsing wa ho etsa barutuwa.”Moek. 11:6.

KE MENYETLA EFE E O BULEHETSENG?

11. Ke mofuta ofe o mong wa tshebeletso ya nako e tletseng oo batjha ba bangata ba leng ho ona?

11 Ho na le menyetla e mengata ya ho sebeletsa  Jehova. Ka mohlala, batjha ba bangata ke baithaopi mosebetsing wa kaho. Ho hlokahala Diholo Tsa Mmuso tse ngata. Ho haha diholo tsena ke tshebeletso e halalelang e tlotlisang Modimo mme ho ka etsa hore o thabe. Mosebetsi wa kaho o re fa monyetla wa ho thabela setswalle le barababo rona bao re sebetsang le bona. Mosebetsi wa kaho le ona o fana ka thuto le tsebo ya bohlokwa. Ka mohlala, o ruta motho ho ameha ka tshireletseho ya hae le ya basebetsi mmoho le yena, ho ba ya kgothetseng le ho sebedisana le ba okametseng mosebetsi.

Ba kenelang tshebeletso ya nako e tletseng ba letetswe ke ditlhohonolofatso tse ngata (Sheba serapa sa 11-13)

12. Tshebeletso ya bopulamadiboho e ka o bulela menyetla efe e meng?

12 Morabo rona ya bitswang Kevin o re: “Haesale ke batla ho sebeletsa Jehova ka nako e tletseng ho tloha ke sa le monyenyane. Ke ile ka qetella ke le pulamadiboho ha ke le dilemo tse 19. Ke ne ke iphedisa ka mosebetsi wa matsatsi wa ho thusa morabo rona e mong eo e neng e le sehahi. Ke ile ka ithuta ho rulela, ho kenya difenstere le mamati. Hamorao, ke ile ka qeta dilemo tse pedi ke thusa ho haha botjha Diholo Tsa Mmuso le matlo a barababo rona a neng a sentswe ke lehoduotswana. Ha ke utlwa hore ho hlokahala thuso tabeng tsa kaho Afrika Borwa, ke ile ka ingodisa mme ka fumana tumello ya hore ke ye teng. Mona Afrika, ke sebetsa kahong ya Diholo Tsa Mmuso tse fapaneng nako le nako. Re momahane jwalo ka lelapa sehlopheng sa rona sa kaho. Re dula hammoho, re sebetsa hammoho esita le ho bala Bibele hammoho. Beke le beke, ke boetse ke thabela ho sebetsa tshimo le barababo rona ba dibakeng tseo re hahang ho tsona. Ruri merero eo ke ileng ka e etsa botjheng e ntliseditse thabo eo ke neng ke sa e lebella.”

13. Ke jwang tshebeletso ya Bethele e ka etsang hore motjha a thabe?

13 Ba bang ba ileng ba lakatsa ho sebeletsa Jehova ka nako e tletseng, kajeno ba sebeletsa Bethele. Tshebeletso ya Bethele e thabisa haholo kaha ntho e nngwe le e nngwe e etswang moo e etsetswa Jehova.  Lelapa la Bethele le re thusa ho fumana dingolwa tsa Bibele. Dustin, ya sebeletsang Bethele, o re: “Ke ne ke le dilemo tse 9 ha ke ne ke etsa qeto ya hore ke batla ho kenela tshebeletso ya nako e tletseng, mme hang feela ha ke qeta sekolo ke ile ka ba pulamadiboho. Ka mora selemo le halofo, ke ile ka amohelwa Bethele mme ka ithuta ho sebedisa metjhine e printang le ho sebetsa ka computer. Mona Bethele, ke thabela ho utlwa ditlaleho tsa kamoo mosebetsi wa boboledi o ntseng o etswa kateng lefatsheng lohle. Ke rata ho sebetsa mona hobane mosebetsi wa rona o thusa batho ho atamela haufi le Jehova.”

O RERA HO ETSANG KA BOKAMOSO BA HAO?

14. O ka itokiselletsa jwang ho kena tshebeletsong ya nako e tletseng?

14 O ka itokiselletsa jwang ho kena tshebeletsong ya nako e tletseng? Ho ba le kamano e ntle le Jehova ke ha bohlokwa ka ho fetisisa. Kahoo, kgothalla ho bala Lentswe la Modimo, nahanisisa ka seo o se balang, mme o itlwaetse ho araba ha o le dibokeng. Ka nako eo o ntseng o kena sekolo, ntlafatsa bokgoni ba hao jwalo ka mmoledi wa ditaba tse molemo. Ithute ho thahasella batho ka hore o ba botse dipotso tse tla etsa hore ba ntse maikutlo a bona mme o mamele ha ba araba. O ka boetse wa ithaopela ho etsa mesebetsi e meng ka phuthehong jwalo ka ho hlwekisa Holo ya Mmuso. Jehova o batla ho sebedisa batho ba ikokobeditseng le ba ratang ho sebetsa. (Bala Pesaleme ya 110:3; Lik. 6:1-3) Moapostola Pauluse o ile a tsamaya le Timothea mosebetsing wa borumuwa hobane “o ne a buuwa hantle ke barababo rona.”Lik. 16:1-5.

15. O ka etsa ditlhophiso dife e le hore o kgone ho iphedisa?

15 Hangata ba tshebeletsong ya nako e tletseng ba lokela ho sebetsa e le hore ba kgone ho itlhokomela. (Lik. 18:2, 3) Mohlomong o ka etsa thuto e itseng e nkang nako e kgutshwanyane e ka o thusang ho etsa mosebetsi wa matsatsi sebakeng sa heno. Bua le molebedi wa potoloho le bopulamadiboho ba potolohong ya heno. Ba botse hore na ke mesebetsi efe eo motho a ka e etsang jwalo ka pulamadiboho. Bibele e re: “Rolela mesebetsi ya hao ho Jehova mme merero ya hao e tla tiiswa ka thata kapa e tla atleha.”Liprov. 16:3; 20:18.

16. Ho sebeletsa Jehova ka ho feletseng botjheng ho ka o hlomella jwang bakeng sa boikarabelo ba kamoso?

16 Kgodiseha hore Jehova o batla o ‘tshware ka tiyo’ bokamoso bo thabileng. (Bala 1 Timothea 6:18, 19.) Tshebeletso ya nako e tletseng e etsa hore o kopane le ba bang ba tshebeletsong eo mme e o thusa hore o hole jwalo ka Mokreste. Ba bangata ba fumane hore ho ba tshebeletsong ya nako e tletseng botjheng ba bona, ho ba thusitse ho ba le manyalo a atlehileng hamorao. Hangata bao e ileng ya eba bopulamadiboho pele ba nyala, ba ile ba nna ba kgona ho tswela pele tshebeletsong eo le ka mora lenyalo.Bar. 16:3, 4.

17, 18. Pelo ya hao e ameha jwang tabeng ya ho etsa merero?

17 Merero ya hao e senola tsela eo o ikutlwang ka yona ka pelong. Pesaleme ya 20:4 e re ka Jehova: “E se eka a ka o fa ho ya ka pelo ya hao, e se eka a ka phethahatsa morero wohle wa hao.” Kahoo, nahanisisa hore na o batla ho etsang ka bophelo ba hao. Nahana ka mosebetsi o moholo oo Jehova a o etsang mehleng ena le kamoo o ka kenyang seatla kateng. Etsa se tla mo thabisa.

18 Ho sebeletsa Jehova ka ho felletseng ho tla o thabisa haholo hobane ke tsela ya bophelo e tlotlisang Modimo. E, “o ithabele ka ho phethehileng ho Jehova, mme o tla o fa tseo pelo ya hao e di kopang.”Pes. 37:4.

^ par. 7 Se nketswe sebaka ke Sekolo sa Baevangedi ba Mmuso.