Feta

Fetela lethathamong la tse ka hare

Selelekela

Selelekela

Dimuvi le mananeo a thelebeshene a bontsha batho ba nang le matla ao e seng a tlhaho jwalo ka baselamose, baloi, le batho ba nwang madi.

O nahana jwang ka taba ee? Na ke ho itlosa bodutu feela ho se nang kotsi, kapa ebe ho na le kotsi e itseng?

Makasine ena ya Fadimehang! e hlalosa mabaka ao ka ona batho ba ratang dintho tse amanang le matla ao e seng a tlhaho le hore a susumetswa keng