“Moetsi wa lehodimo le lefatshe” o batla ho utlwa dithapelo tsa rona.—Pesaleme ya 115:15

1, 2. Ke hobaneng ha thapelo e le mpho ya bohlokwa, hona ke hobaneng ha re lokela ho tseba seo Bibele e se rutang ka thapelo?

LEFATSHE le lenyenyane haholo ha le bapiswa le dinaledi tsohle tse lehodimong. Ho Jehova, batho bohle ba dulang lefatsheng ba banyenyane jwalo ka lerothodi la metsi ka nkgong. (Pesaleme ya 115:15; Esaia 40:15) Le hoja re le banyenyane jwalo ha re bapiswa le dinaledi, Pesaleme ya 145:18, 19 e re: “Jehova o haufi le bohle ba ipiletsang ho yena, bohle ba ipiletsang ho yena ka nnete. O tla kgotsofatsa takatso ya ba mo tshabang, o tla utlwa mohoo wa bona o kopang thuso, mme o tla ba pholosa.” Le hoja Jehova a phahame haholo ebile e le Mmopi ya matla ohle, o batla ho ba haufi le rona le ho mamela dithapelo tsa rona. Na o a hlokomela hore eo ke tlotla e kakaang? Kannete Jehova o a re tlotla hore ebe o re dumella hore re bue le yena ka thapelo.

2 Empa Jehova o tla mamela dithapelo tsa rona ha feela re rapela ka tsela eo a e amohelang. Re ka etsa seo jwang? A re bone hore na Bibele e re rutang ka thapelo.

KE HOBANENG HA O LOKELA HO RAPELA JEHOVA?

3. Ke hobaneng ha o lokela ho rapela Jehova?

3 Jehova o batla hore o bue le yena ka thapelo. Re tseba seo jwang? Phetla Bibele ya hao mme o bale Bafilipi 4:6, 7Jehova o o mema hore o bue le yena. Mmusi wa lehodimo le lefatshe o a o rata ebile o batla hore o mo bolelle mathata a hao le kamoo o ikutlwang kateng.

4. Ho rapela Jehova ho matlafatsa setswalle sa hao le yena jwang?

 4 Thapelo e re thusa hore re be le kamano e ntle le Jehova. Ha batho bao e leng metswalle ba tlwaetse ho bolellana maikutlo le mathata a bona, setswalle sa bona se a tiya. Ho a tshwana le ka Jehova. Jehova o sebedisitse Bibele ho o bolella maikutlo a hae, menahano ya hae le seo a tla se etsa nakong e tlang. Ka hoo le wena o ka mo bolella maikutlo a hao ka ho bua le yena kamehla. Ha o etsa jwalo, setswalle sa hao le yena se tla tiya.—Jakobo 4:8.

RE LOKELA HO ETSANG HORE MODIMO A RE UTLWE?

5. Re tseba jwang hore Jehova ha a mamele dithapelo tsohle?

5 Na Jehova o mamela dithapelo tsohle? Tjhe, ha ho jwalo. Mehleng ya moprofeta Esaia, Jehova o ile a re ho Baiseraele: “Le hoja le etsa dithapelo tse ngata, ha ke a mamela; matsoho a lona a tletse tshollo ya madi.” (Esaia 1:15) Sena se bontsha hore haeba re etsa dintho  tseo Jehova a di hloileng, a ke ke a mamela dithapelo tsa rona.

6. Ke hobaneng ha e le ha bohlokwa hore motho a be le tumelo? O ka bontsha jwang hore o na le tumelo?

6 Haeba re batla hore Jehova a mamele dithapelo tsa rona, re lokela ho ba le tumelo ho yena. (Mareka 11:24) Bibele e re: “Kantle ho tumelo ho ke ke ha kgoneha ho mo kgahlisa, kaha ya atamelang Modimo o lokela ho dumela hore o teng le hore e ba moputsi wa ba mo batlang ka tiyo.” (Baheberu 11:6) Empa ha ho a lekana bolela feela ka molomo hore re na le tumelo. Re lokela ho bontsha hore re na le tumelo ka ho mamela Jehova letsatsi le leng le le leng.—Bala Jakobo 2:26.

7. (a) Ke hobaneng ha re lokela ho bontsha tlhompho le ho ikokobetsa ha re rapela Jehova? (b) Re ka bontsha jwang hore re rapela ho tswa pelong?

7 Re lokela ho bontsha tlhompho le ho ikokobetsa ha re rapela Jehova. Hobaneng? Ke hobane haeba re ne re ka bua le morena kapa mopresidente, re ne re tla bua le yena ka tlhompho. Jehova ke Modimo ya Matla Ohle, ka hoo, ha re bua le yena, re lokela ho mo hlompha ho feta motho le ha e le ofe. (Genese 17:1; Pesaleme ya 138:6) Re boetse re lokela ho rapela Jehova ho tswa pelong, re se ke ra pheta mantswe a tshwanang.—Matheu 6:7, 8.

8. Ha re rapella ntho e itseng, re boetse re lokela ho etsang?

8 Ha re kopile Jehova ntho e itseng ka thapelo, re lokela ho bontsha ka diketso hore kannete re hloka ntho eo. Ka mohlala, haeba re kopa hore Jehova a re fe dijo, ha re a lokela ho ba botswa. Re lokela ho sebetsa ka thata mme re etse mosebetsi le ha e le ofe ha feela o se kgahlanong le melao ya Modimo. (Matheu 6:11; 2 Bathesalonika 3:10) Kapa haeba re kopa hore Jehova a re thuse ho tlohela ntho e itseng e mpe, re lokela ho qoba maemo a ka etsang hore  re be tekong ya ho etsa ntho eo. (Bakolose 3:5) Ha jwale re tla araba dipotso tseo batho ba tlwaetseng ho di botsa mabapi le thapelo.

DIPOTSO TSE MABAPI LE THAPELO

9. Re lokela ho lebisa dithapelo tsa rona ho mang? Johanne 14:6 e re rutang ka thapelo?

9 Re lokela ho lebisa dithapelo tsa rona ho mang? Jesu o ile a ruta balatedi ba hae hore ba rapele ho “Ntata rona ya mahodimong.” (Matheu 6:9) O ile a boela a re: “Ke nna tsela le nnete le bophelo. Ha ho ya tlang ho Ntate haese ka nna.” (Johanne 14:6) Ka hoo re lokela ho lebisa dithapelo tsa rona ho Jehova feela, re sebedisa lebitso la Jesu. Ho bolelang ho sebedisa lebitso la Jesu ha re rapela Jehova? E le hore Jehova a amohele dithapelo tsa rona, re lokela ho ananela kabelo e kgethehileng eo Jehova a e fileng Jesu. Jwalo ka ha re se re ithutile, Jesu o ile a tla lefatsheng ho tla re pholosa sebeng le lefung. (Johanne 3:16; Baroma 5:12) Jehova o boetse o kgethile Jesu hore e be Moprista ya Phahameng le Moahlodi.—Johanne 5:22; Baheberu 6:20.

O ka rapela nako e nngwe le e nngwe

10. Na re lokela ho ema kapa ho dula ka tsela e itseng ha re rapela? Hlalosa.

10 Na re lokela ho ema kapa ho dula ka tsela e itseng ha re rapela? Tjhe, Jehova ha a re laele hore re kgumame, re dule kapa re eme ha re rapela. Bibele e re ruta hore re ka bua le Jehova re eme kapa re dutse ka tsela le ha e le efe e hlomphehang. (1 Likronike 17:16; Nehemia 8:6; Daniele 6:10; Mareka 11:25) Ntho ya bohlokwa ho Jehova ke hore re bue le yena ho tswa pelong, e seng hore na re dutse kapa re eme jwang. Re ka rapella ka pelong kapa ka lentswe le utlwahalang ho sa tsotellehe hore na ke bosiu kapa ke motshehare. Ha re rapela  Jehova, re ka kgodiseha hore o tla re utlwa, le ha batho ba bang ba sa re utlwe.—Nehemia 2:1-6.

11. Ke dintho dife tseo re ka buang le Jehova ka tsona?

11 Re ka rapella dintho dife? Re ka rapella ntho le ha e le efe eo Jehova a e amohelang. Bibele e re: “Ho sa tsotellehe hore na keng eo re e kopang ho ya ka thato ya hae, o a re utlwa.” (1 Johanne 5:14) Na re ka rapella mathata a rona a botho? E. Ho rapela Jehova e lokela ho ba jwalo ka ho bua le motswalle wa hao ya haufiufi. Re ka bua le yena ka ntho efe kapa efe e re tshwenyang le eo re e nahanang. (Pesaleme ya 62:8) Re ka rapella hore a re fe moya wa hae o halalelang hore o re thuse ho etsa dintho tse nepahetseng. (Luka 11:13) Re ka boetse ra kopa Jehova hore a re fe bohlale ba ho etsa diqeto tse nepahetseng le matla a ho mamella diteko. (Jakobo 1:5) Re lokela ho kopa Jehova hore a re tshwarele dibe tsa rona. (Baefese 1:3, 7) Re boetse re lokela ho rapella ba bang, ho akarelletsa ba lelapa la rona le badumedimmoho le rona ka phuthehong.—Liketso 12:5; Bakolose 4:12.

12. Ke dintho dife tse lokelang ho tla pele dithapelong tsa rona?

12 Ke dintho dife tse lokelang ho tla pele dithapelong tsa rona? Ke lebitso la Modimo le thato ya hae. Re lokela ho mo leboha ho tswa pelong ka dintho tsohle tseo a re etseditseng tsona. (1 Likronike 29:10-13) Re tseba sena hobane ha Jesu a ne a le lefatsheng, o ile a ruta barutuwa ba hae ho rapela. (Bala Matheu 6:9-13.) O ile a ba ruta hore ba lokela ho qala ka ho rapella hore lebitso la Modimo le halaletswe. Jesu o ile a boela a re re lokela ho rapella hore Mmuso wa Modimo o tle le hore thato ya hae e etsahale lefatsheng. Jesu o ile a re re ka rapella ditlhoko tsa rona tsa botho ka mora ho rapella dintho tsena tsa bohlokwa. Ha re beha thato ya Jehova  pele dithapelong tsa rona, re bontsha ka ho hlaka hore na keng e tlang pele bophelong ba rona.

13. Dithapelo tsa rona di lokela ho ba telele ha kae?

13 Dithapelo tsa rona di lokela ho ba telele ha kae? Bibele ha e re bolelle. Dithapelo tsa rona di ka ba kgutshwanyane kapa tsa ba telele ho itshetlehile ka maemo. Ka mohlala, re ka etsa thapelo e kgutshwanyane pele re ja ebe re etsa e telele ha re bolella Jehova mathata a rona.  (1 Samuele 1:12, 15) Ha re batle ho etsa dithapelo tse telele hore re kgahlise batho, jwalo ka ha batho ba mehleng ya Jesu ba ne ba etsa. (Luka 20:46, 47) Jehova ha a rate dithapelo tse jwalo. Ntho ya bohlokwa ho Jehova ke ho mo rapela ho tswa pelong.

14. Re lokela ho rapela hangata hakae, hona see se re rutang ka Jehova?

14 Re lokela ho rapela hangata hakae? Jehova o batla hore re bue le yena kamehla. Bibele e re re lokela ho ‘rapela re sa kgaotse,’ re ‘phehelle thapelong,’ mme re ‘rapele re sa phetse’ kapa ka dinako tsohle. (Matheu 26:41; Baroma 12:12; 1 Bathesalonika 5:17) Jehova o dula a ikemiseditse ho re mamela. Re ka mo leboha ka lerato la hae le dintho tsohle tseo a re etsetsang tsona. Re ka boela ra kopa hore a re tataise, a re fe matla a be a re tshedise.  Haeba re ananela tlotla ya ho rapela Jehova, re tla sebedisa monyetla le ha e le ofe ho bua le yena.

15. Ke hobaneng ha re lokela hore “amen” qetellong ya thapelo?

15 Ke hobaneng ha re lokela hore “amen” qetellong ya thapelo? Lentswe “amen” le bolela “kannete” kapa “ha ho be jwalo.” Ke tsela eo re bontshang ka yona hore seo re se buileng thapelong se tswa pelong. (Pesaleme ya 41:13) Bibele e boetse e re ruta hore re lokela ho re “amen,” ka lentswe le utlwahalang kapa ka pelong qetellong ya thapelo ya phatlalatsa, ho bontsha hore re dumellana le seo ho builweng ka sona thapelong.—1 Likronike 16:36; 1 Bakorinthe 14:16.

KAMOO MODIMO A ARABANG DITHAPELO TSA RONA KATENG

16. Na Jehova o araba dithapelo tsa rona? Hlalosa.

16 Na Jehova o araba dithapelo tsa rona? E, o a di araba. Bibele e re ke “Ya Utlwang thapelo.” (Pesaleme ya 65:2) Jehova o utlwa dithapelo tsa batho ba bangata ba rapelang ho tswa pelong ebile o di araba ka ditsela tse sa tshwaneng.

17. Jehova o sebedisa mangeloi le bahlanka ba hae ba lefatsheng jwang ho araba dithapelo tsa rona?

17 Jehova o sebedisa mangeloi le bahlanka ba hae ba lefatsheng ho araba dithapelo tsa rona. (Baheberu 1:13, 14) Ho na le mehlala e mengata ya batho ba ileng ba rapella ho utlwisisa Bibele, yaba hang ka mora moo ba etelwa ke ba bang ba Dipaki Tsa Jehova. Bibele e bontsha hore Jehova o sebedisa mangeloi bakeng sa ho bolela “ditaba tse molemo” lefatsheng lohle. (Bala Tšenolo 14:6.) Ho ekeletsa moo, ba bangata ba rona re se re kile ra kopa hore Jehova a re thuse ka bothata bo itseng mme yaba re fumana thuso ho modumedimmoho le rona.—Liproverbia 12:25; Jakobo 2:16.

Jehova a ka araba dithapelo tsa rona a sebedisa badumedimmoho le rona

18. Jehova o sebedisa moya o halalelang le Bibele jwang ho araba dithapelo tsa rona?

 18 Jehova o sebedisa moya wa hae o halalelang ho araba dithapelo tsa rona. Ha re rapella hore a re thuse ho sebetsana le mathata a rona, a ka nna a sebedisa moya wa hae o halalelang ho re tataisa le ho re matlafatsa. (2 Bakorinthe 4:7) Jehova o boetse o sebedisa Bibele ho araba dithapelo tsa rona le ho re thusa ho etsa diqeto tse nepahetseng. Ha re bala Bibele, re ka nna ra fumana ditemana tse ka re thusang. Jehova a ka boela a etsa hore ha re le dibokeng motho e mong a fane ka karabo e ka re matlafatsang. Kapa moholo wa phutheho a ka nna a buisana le rona ka ntlha e itseng e tswang Bibeleng.—Bagalata 6:1.

19. Ke hobaneng ha ho ka bonahala eka Jehova ha so arabe dithapelo tsa rona?

19 Ka dinako tse ding re ka ipotsa: ‘Ke hobaneng ha Jehova a so ka a araba dithapelo tsa ka?’ Hopola hore Jehova o a tseba hore na o tla araba dithapelo tsa rona jwang le hore na neng. O tseba seo re se hlokang. Ho ka nna ha hlokahala hore re qeta nako e telele re ntse re rapella ntho e itseng ho bontsha hore re e hloka e le kannete, le ho bontsha Jehova hore re mo tshepile ka ho felletseng. (Luka 11:5-10) Ka dinako tse ding Jehova o araba dithapelo tsa rona ka tsela eo re sa e lebellang. Ka mohlala, re ka nna ra mo kopa hore a re thuse ka bothata bo itseng, empa ho e na le hore a bo tlose, a ka re fa matla a ho bo mamella.—Bala Bafilipi 4:13.

20. Ke hobaneng ha re lokela ho dula re rapela Jehova?

20 Re na le tlotla e kgolo hakakaang ya ho bua le Jehova ka thapelo! Re ka kgodiseha hore o tla re mamela. (Pesaleme ya 145:18) Ebile ha re dula re rapela Jehova ho tswa pelong setswalle sa rona le yena se tla matlafala.