Feta

Fetela lethathamong la tse ka hare

Boitsebiso bo Fuwang ba Tlileng Kopanong

Boitsebiso bo Fuwang ba Tlileng Kopanong

SEBOKA SE KGETHEHILENG

SEKOLO SA BAEVANGELI BA MMUSO Bo pulamadiboho ba dilemo tse pakeng tsa 23 le 65 ba ka ratang ho eketsa tshebeletso ya bona, ba memelwa ho ba teng sebokeng se tla tshwarwa ka Sontaha thapama sa ba ratang ho etsa dikopo tsa ho ya Sekolong sa Baevangedi ba Mmuso. Ho tla etswa tsebiso ya hore na seboka sena se tla tshwarelwa hokae le hore na se tla tshwarwa ka nako efe.

 BOITSEBISO BO FUWANG BA TLILENG KOPANONG

BAHLOKOMEDI Mosebetsi wa bahlokomedi ke ho o thusa. Ka kopo sebedisana le bona ka ho feletseng ka ho mamela tataiso ya bona mabapi le ho paka dikoloi, ho laola sephethephethe, ho beheletsa ditulo le ditaba tse ding.

KOLOBETSO Ditulo tse boloketsweng ba yang kolobetsong di tla ba ka pela sethala ntle le haeba ho ka ba le diphetoho. Ba yang kolobetsong ba lokela ho dula sebakeng seo ba se lokiseditsweng pele puo ya kolobetso e qala ka Moqebelo hoseng. E mong le e mong o lokela ho tla le thaole le diaparo tse hlomphehang tseo a tla kena metsing ka tsona.

MENEHELO Ho patetswe tjhelete e ngata haholo ho lokisetsa hore ho be le ditulo tse lekaneng, tsamaiso ya modumo, thepa ya ho bapala divideo le ditshebeletso tse ding tse ngata tse etsang hore re thabele kopano le hore re atamele haholwanyane ho Jehova. Monehelo wa hao wa boithatelo o thusa ho lefella ditshenyehelo tsena esita le ho tshehetsa mosebetsi wa lefatshe lohle. E le ho o nolofalletsa dintho, mabokose a monehelo a ngotsweng ka ho hlaka a fumaneha hohle sebakeng sena sa kopano. Menehelo yohle e ananelwa haholo. Sehlopha se Busang se lakatsa ho o leboha ka hore ebe o tshehetsa mesebetsi e amanang le Mmuso ka seatla se bulehileng.

FIRST AID Ka kopo hopola hore lefapha lena le fana ka thuso MAEMONG A TSHOHANYETSO FEELA.

LOST AND FOUND Dintho tsohle tse thotsweng di lokela ho iswa Lefapheng la Lost and Found. Haeba o lahlehetswe ke ntho leha e le efe, e ya lefapheng lena mme o shebe dintho tsa hao. Bana ba lahlehileng ba lokela ho iswa lefapheng lena. Leha ho le jwalo, lefapha lena ha le a lokela ho nkwa e le la ho hlokomela bana. Ka kopo hlokomela bana ba hao mme o dule o e na le bona.

DITULO Ka kopo nahanela ba bang. Hopola hore batho bao o tsamayang le bona ka koloi kapa beng ka wena ba haufi kapa bao o ntseng o ithuta Bibele le bona, ke bona feela bao o ka ba behelang ditulo. Re kopa hore o se ke wa beha letho ditulong tse haufi le wena.

TSHEBELETSO YA BOITHAOPO Haeba o lakatsa ho ithaopela ho thusa ka mosebetsi wa kopano, re kopa hore o itlalehe Lefapheng la Tshebeletso ya Boithaopo.

E hlophisitswe ke Sehlopha se Busang sa Dipaki Tsa Jehova