Ke hobaneng ha Jehova a ile a fedisa batho ka morwallo? Qalong ho ne ho e na le batho ba lokileng le ba kgopo. Adama, Eva le ngwana wa bona Kaine ba ile ba kgetha ho etsa dintho tse mpe. Ba mmalwa ba kang Abele le Noe ba ile ba kgetha ho etsa dintho tse ntle. Batho ba bangata ba ile ba etsa dintho tse mpe haholo yaba Jehova o a ba fedisa. Karolong ena re tlo ithuta hore Jehova o bona dintho tseo re di etsang ebile o tla fedisa batho ba etsang dintho tse mpe.