Jehova ke Morena hodima tsohle. Esale e le yena ya laolang dintho, mme o tla tswela pele a ntse a di laola. Ka mohlala, o ile a pholosa Jeremia sekoting seo a neng a lahletswe hore a shwele ho sona. O ile a pholosa Shadrake, Meshake le Abednego seboping sa mollo hape a pholosa Daniele melomong ya ditau. Jehova o ile a sireletsa Esthere e le hore a ka boloka setjhaba kaofela. A ke ke a dumella bokgopo hore bo tswele pele bo le teng ka ho sa feleng. Boprofeta ba setshwantsho se seholo le ba difate tse kgolohadi bo tiisa hore haufinyane Mmuso wa Jehova o tla busa lefatshe hape o fedise bokgopo.