Tshelela ga tsa ka teng

Tshelela ga molokologano wa tsa ka teng

Dihlatse tsa Jehofa

Kgeta mmolabolo Sepulana

 MAPHELELO YA SEKRESTE

Thomisa ka go Phidisana Gabutši le Mogagenu—Byang?

Thomisa ka go Phidisana Gabutši le Mogagenu—Byang?

Tla re fo tseya gore o dula Galeliya ka dinako tsela tsa Jeso. O yye Jerusalema o yele Monyanya wa Dintlo tsa Mašega. Go tlele la gore o kwa nkare wa kutela mara batho bone ke magagenu ba go tšwa kgole ba gore le rapela ggoši. O tshwere so o nyakang go se neya Jehova. O titshwarele pudi yago, o kena tseleng byalo o tsama o pitegetsana le mogoba wa batho ba gore le bona ba bakiye tempeleng. Mo o segela ku, o kraya tempele ye tlele la go falala ka ba bangwana bo le bona ba tshwereng so ba nyakang go se hlabela Modimo. Wa šinya o segela ga baprista, o thina le go ba neya pudi yago. Mo o sa re wa ba neya, o gopola gore le yye la sa tšhayisane gabutši le mogagenu, fote a ka fo ba a le gana hone mogobeng. Jeso o hlatolla so o tshwaneleng o se make. (Bala Matewu 5:24.) Mogagenu ke yenene o go tobele, o ka maka byang gore le phidisane gabutši ka mokg’o Jeso a hlayyeng ka gona? Ga letheto lo la ka ho tlase, beya setwaba ga phetolo ya gore ke yona.

WENE O TSHWANELE . . .

  • o bolabole le mogagenu mo o bona nkare lebaka lage la go toba kela go kwata le ya kwagala

  • o leketse go botsa mogagenu gore wa lepelela kela o mmotse gore go lebiye yene

  • o theetsele o lefisiye pelo mo mogagenu a kene a bolabola, le mo o sa nape o mo kwisisa, o kgopele tshwarelo di go baba ka taba la gore o mo kwisiye go baba kela o mmotse gore ne o sa tikemisela go mo kwaletsa

MOGAGENU O TSHWANELE . . .

  • a tsame a ye gaša ka mo phutegong gore wene o mo lebele

  • a go poyile, a go botse gore o makiye ying le ying, a boye a go botse gore wene o mo thomme a tikgomolelele

  • a gopole gore mo o šinya o re le bolabodisane, di nyakiye gore o tinyanafatse fote ke mo go se lola, ke mokane a go tshwarele ka pelo ka moka

Lekgono a re sa hlaba diphoofolo mo re rapela, mara ke ntaba Jeso a itseri go phidisana gabutši le magagabo rune gwa nyalelana le go rapela Modimo?