Tshelela ga tsa ka teng

Tshelela ga molokologano wa tsa ka teng

Dihlatse tsa Jehofa

Kgeta mmolabolo Sepulana

“O Tiyisa bo ba Lelemelang”

“O Tiyisa bo ba Lelemelang”

Temanyana ya rune ya mongwaga wa 2018: “Bo ba tshepiyeng Jehova ba nyoko tiyelela.”—JES. 40:31.

DIKOŠA: 3, 47

1. Ga go tlala lephelo le hlafisa ke ying, mara ke ying so se jabodisang Jehova ka batho bage? (Lebelela dithombe tsa ka mo kgakala.)

KA MOKANA ga rune re ya di tšiba tsa gore lephelo le ya thathafa. Ba go tlala ba lune magagabo rune le kenne ke malwele ya go baba. Ba bangwana le šele le le thina le go tsofala, mara le kene le pasopa mašaga ya lune ba gore ba kgalabyele kela go kgekolela. Ba bangwana le gayela tsa go tiphidisa ka tsona, a re re tsa mayemo, re bolabola ka mong bušwa bya bušwa. Fote ba bangwana ba lune di le tshwere ka mo le ka mo! Tso ka moka di nyaka gore re garagare fote di nyaka nako ya go tlala gore motho a di make, a re sa bolabola ka go tura ga dilo. Mara le mo le hlopega, a le tekateke nneteng, fote le šupetsa le tshepiye Jehova mo a re go se botala o nyoko lukisa. Jehova wa ngwalangwala ka taba la lune!

2. Jesaya 40:29 yi re kgothatsa byang, mara ke diphošo difeng tso re ka tšhogang re di makiye?

2 Nje le wene o fela o kwa nkare mathata ma go kgahleletsa la gore o šitege le go wona? Mo nkare go sone, a yi wene o ntoši. Baebele yiri le malata ya Modimo ya botala ya go tshepega ma yye ma gahlana natso. (1 Dikg. 19:4; Job 7:7) Mara a sanka ba lesetsa Jehova, ba yye ba kgopela matšhika gage. Nnete o yye a ba neya wona, ka gore Modimo wa rune “o tiyisa bo ba lelemelang.” (Jes.  40:29) Tsa go babisa pelo ke gore magagabo rune ba bangwana ka phutegong ba nagana go tšwa ba lesetsiye dinnete, ba re ba goga moya, bona beng ba tipotsa gore ba nyoko boyeng, tso di šupetsang nkare tsela ya Modimo ya thathafa. A ba sa tihlopa ka go tšhuta Baebele, a ba sa ya le mogahlanong le tšhomong doo—mo Sathane a bona tsotsone, o napa a ro hlakela.

3. (a) Re ka tšebisa Sathane byang mo a nyaka go re wisa? (b) Re nyoko bolabodisana ka ying mo ga hlogotaba yowa?

3 Diyabolo o di tšiba gabutši gore mo re dula re tshwaregiye ka mmereko wa Sekreste re nyoko tlalela ka matla ga tso tsa Modimo, fote sone se mo kwatisa stereka. Mo o kwa nkare wa lelemela kela o thomisa go šepisa, o sa kganele kgole le Jehova. Napa o ro šutela thina gage, ka gore “o nyoko go tiyisa, o nyoko go neya matla.” (1 Pet. 5:10; Jak. 4:8) Mo ga hlogotaba yowa, re nyoko bolabola ka dilo ka dipedi tso di ka makang gore re sa sa fisa mo re berekela Modimo, fote re nyoko bolabola ka ditšhiko tsa ka Baebeleng tso di nyoko re gelepang. Tla re thomiseneng ka yowa ya gore Jehova o maka byang gore a re neye matšhika, ka gore Jesaya 40:26-31 yi reyane.

BO BA TSHEPIYENG JEHOVA BA NYOKO TIYELELA

4. Jesaya 40:26 yi re tšhutisa ying?

4 Bala Jesaya 40:26. Aa šiyo le ka wwoši ye a yyeng a kgona go balela dinanedi. Bo ba tšhutegiyeng ba re ba bona nkare ka teng ga setšhotšho sa dinanedi so lebitso la sona ba reng ke Milky Way go ka fo ba go na le 400 ya dibiliyone tsa dinanedi. Mara mo go le Jehova yene, o di tšiba ka mokana ga tsona le ka mabitso. Taba yo yi re tšhutisa ying mara? Yi re tšhutisa gore mo Jehova a di nyaka ka matla dilo tso tsa gore a di phele go tshwana le rune, o nagana gore o tikwa byang ka rune bo re mmerekelang ka go di nyaka re sa tšhofe ke motho? (Pis. 19:1, 3, 14) A go na ye a go tšibang go feta Modimo. ‘Le mong moriri wa dihlogo tsa lune o wo balele ka moka.’ (Mat. 10:30) Mopisalema wa re kgothatsa mo a re: “Jehova wa di bona mo wa go loka a hlopega.” (Pis. 37:18) Ke nnete, wa di bona ka moka tso di go phereketsang fote o nyoko go thuša gore o tiyisele ga se sengwana le se sengwana.

5. Re tshepa ka ying gore Jehova a ka re tiyisa?

5 Bala Jesaya 40:28. Matšhika ka moka ma tšwa ga Jehova. Sosone o ka se bona gabutši mo go ka ba go fisa gore ke nnete. David Bodanis ye a tšhuteleng tsa Sayense o itseri: “Matšhika ya ma nyaretsang ke letšatši ka sekonte ka yyoši, ma lekana le dibhomu tse dikgolo billiyoni ya tsona.” Moren’e mongwana le yene o re “ka sekonte ka yyoši, letšatši le fehla matla ya gore le mo le ka fo tima, batho ba ka šala ba phela 200 000 ya mongwaga”! Nje o gona ye a ka ganang gore Ye a makiyeng letšatši a ka kgona go re tiyisa mo re logele mathateng ya mangwana le ya mangwana?

6. Lejoko la Jeso le fefoga ka mokg’o mang, byalo rune sosone se re tikisa kaye?

6 Bala Jesaya 40:29. Manatefelo ya go berekela Jehova, a di nyake ba ro go hlayisela. Jeso o butsiye bo ba mo šalang morago gore: “Šikaraneng lejoko la ka.” O yeketsiye ka tse dingwana a re: “Le nyoko yimulluga. Ka gore lejoko la ka le ya fefoga, fote morwalo waka a wo robe.” (Mat. 11:28-30) A go na nnete ya go feta yo! Ka dinako tse dingwana mo re tshwanele re ye mogahlanong kela tšhomong, re ka kwa re tshwata. Mara mo re boya, re kwa byang? Re boya dipelo tsa rune di yediye fote re na le matšhika ya go lwa le mathata ya lephelo. Nnete lejoko la Jeso le ya fefoga!

7. Hlayisa taba yo yi šupetsang gore Matewu 11:28-30 ya resa.

7 Sesi ye mongwana, tla re fore lebitso lage ke Kayla, ke mo a hlopa ke malwele ya go sa  fole a dula a tennwe, a dula a šekela fote a tshwere ke sewopahlogwana. Ke mo a fela a šitega go ya mogahlanong ka taba la bokoka. Sone se ya kwala. Mara ka letšatši le lengwana o yye a leketsa, a ya mogahlanong, ke mokane a tla a ngwala gore: “Polabolo yo ke mo yi beyiwa ke mo yi bolabola ka go lelemela. Ngwaneru ye ne a yi beya ke mo a bolabola ka tsela ya go kwelana go baba, ka kwa yi ntikisa ka teng ga pelo, ke fl’o tipona ke šele ke ntsha menepedi. Ke mo ke di bonneng gabutši gore ke tshwanele go napa ke ro naama go tshwana le moreke wa šuping.” Go tihlopa gage a kene a totoba a ya mogahlanong, go mo jabodisiye stereka.

8, 9. Mo mopostola Pawulo a šinya a ngwala gore: “Mo ke lelemela, ke na le matšhika,” ke mo a ra byang mara?

8 Bala Jesaya 40:30. Le mo re ka ba re tšhutegiye go segela kaye, so se šalang ke gore re ka sa segele kgole mo re ka nyaka go maka dilo ka matšhika ya rune beng. Sone ke so re tshwaneleng re se tšibe. Pawulo le yene ke mo a na le matšato, mara ke mo a gayela matšhika ya go maka dilo ka moka tso a di nyakang. Mo a llela Modimo, o mo fetodiye ka gore: “Matšhika ya ka ma bonala mo le šitega.” Pawulo o yi bonne gabutši taba yo. O yye a napa a yi lesetsa gana hone, a re: “Mo ke lelemela, ke na le matšhika.” (2 Makor. 12:7-10) Ke mo a ra byang?

9 Pawulo o di bonne gore re ka sa segele kgole mo re taboga ka borunebeng re sa neye matšhika ke Modimo. Mo Pawulo a gayelang gona, moya wa go hlawolega ke mo wo mo neya matšhika. Fote moya wowa wa Modimo ke mo o thuša Pawulo le ga tso ne a sa nagane gore a ka di maka ka boyene mong. Le rune, mo matla ya re nang nawo ma tšwa ga Jehova, ka nnete re nyoko tiyelela!

10. Jehova o gelepiye Dafita byang gore a kgone go šikara mathata yage?

10 Mopisalema Dafita o yye a tiponela ga go tlala ka boyene mong gore moya wa Modimo wa mo gelepa. Mo a yepelela, o itseri: “Mo ke gelepa ke wene, nka hlola mogoba wa dikgohlane; fote ka matšhika yago nka taka lepharo.” (Pis. 18:29) Go na le mathata ya mangwana ya go tshwana le mapharo fote re ka sa kgone go ma “taka” rune beng; re nyaka Jehova gore a re gelepe.

11. Hlatolla gore moya wa go hlawolega wo re gelepa byang mo re le mathateng.

11 Bala Jesaya 40:31. Segotšane mo se kgana mekhoba ya sona fote se pherera ku gedimodimo a se timake. Go na le moya wa go fisela ku gedimo wa go se kakola gore se kgone go dula se le gana ku malenghelengheng. Mo re tlela ke dilo tsa go baba, re sa lebale ka taba ya segotšane so. Jehova o re gelepa ka moya wage wa go hlawolega, mo llele gore a go “kakole.” (Joh. 14:26) Di jabodisa ka gore moya wo mo re wo kgopela, o nyoko re neya wona nako ye nngwana le ye nngwana. Fote mo re gatanne le ye mongwana ka mo phutegong, moya wo wa go hlawolega o nyakega ka matla gore o re thuše. Mo re šinya re gatanana, go ba go rorobeng?

12, 13. (a) Ke ntaba Makreste ma ka fela ma gatanana? (b) Taba ya Josefa yi re tšhutisa ying ka Jehova?

12 Go gatanana go dula go le gona ka taba ya gore mmele wo wa rune a wa napa wo yenela gabutši. Go nyoko makega gore dilo tso ba bangwana ba di bolabolang kela ba di makang di fele di re silikisa—le bona ba ka fela ba silikisa ke dilo tso re di bolabolang kela re di makang. Yone e ka ba taba ye kgolo. Ga tse dingwana Jehova o fo re lesetsa gore di bonale gore re tshepega go segela kaye, ka gore a nyaka re titšhutisa go berekisana le magagabo rune ka moka ka mo phutegong, bo yene a ba ratang ka matla le mo ba kene ba sa yenela gabutši mmeleng.

Jehova aa lahla Josefa; le wene a ka sa go lahle (Bona serele 13)

13 Tso di yyeng tsa makega ga Josefa di šupetsa gore ga tse dingwana Jehova o fo re lesetsa. Bobhuti ba Josefa ke mo ba na le mona, ka taba lone, ba yye ba mo rekisa ga  Maegepita. (Gen. 37:28) Ka nako ye Josefa ba mo yinghayinghisa, Jehova ke mo a kene a di bona fote di sa mo jabodisi, ka gore Josefa ke mo gole mmatage wa go loka. Mara Jehova a fo tšwa a mo lesetsiye. Ye nngwana taba ke gore le mo Josefa ba mo lebela ka gore ke mo a nyaka go reyipa mogatsa Potifaro, ke mokane ba mo tshwarisa a ya jele, le ga yonone Jehova o yye a fo tikgomolelela. Nje a di re gore Modimo ke mo a kganyela Josefa? Awwa, a ka sa make tsotsone, “Jehova o yye a maka gore [Josefa] a phomelele ga dilo ka moka.”—Gen. 39:21-23.

14. Mo re ‘lesetsa’ go dula re fufulele, re thušega byang nameng le moyeng?

14 Tla re petapeteneng ka se sengwana ke sowa. A baa tlala bo ba yyeng ba hlopegisiwa go tshwana le Dafita. Mara monghana yewa wa Modimo a sanka a tshwara motho ka pelo. Dafita o yye a ngwala gore: “Lesetsa go toba, o lesetse go fufulela; o sa re mo o kwatiye wa sinya.” (Pis. 37:8) Ka matlamatla so se makang gore re ‘lesetse’ go kwata ke gore re nyaka go yekisela Jehova, wa “go sa balele gore re sinnye go segela kaye.” (Pis. 103:10) Mo re ‘lesetsa’ go dula re fufulele, re thušega le ga tse dingwana. Mo re dulela go fufulela re ka šinya re kena ke malwele ya go tshwana le bo-high blood le go sa wone gabutši. Ya mangwana malwele ke ya go kwaletsa sebete, mogodu le wona a wo sa bereka tsona, ke mokane wa thoma go bipelana. Fote mo re kwatiye, monagano wa tšhaba. Ka nako ye nngwana mo o kwata nako ye telele, o šinya o ba le bolwele bya go gatelelega monagano. Le Baebele ya resa mo yiri: “Mo pelo yi bebiye, mmele wa hlohlotela.” (Diy. 14:30) Byalo, re ka maka byang gore mo re kwisanne go baba le mogagabo rune, re lukise ditaba? Mo re berekisa tsa go hlalefa tsa Baebele, re nyoko kgona go tima magala.

MO RE KWISIYE GO BABA KE MAGAGABO RUNE

15, 16. O ka bolabodisana byang le motho mo le sa fitisana gabutši?

15 Bala Maefeso 4:26. A di re makatse mo lefase lo le re hloyye. Mara mo re kwisa go baba ke mašaga ya rune kela bo re hlakanelang nabo phutegong, di ya baba. Di ya makega gore o sa yakgoswe o lebala. Nje re ka napa re toba mongwagangwaga? Kela re nyoko berekisa tsa go hlalefa tsa Baebele gore re yakgoswe re lukisa ditaba di soko ya kgole ka matla? Mo re ka fo beya taba yone molatša, di nyoko re šita, re ka sa ro kwana le mogagabo rune.

16 Tla re fore o kwatisanne le mogagabo rune ye mongwana ka mo phutegong ke mokane gwa thatafa go maka nkare a wo di bone. Ke ying so o ka se makang gore le kwane?  Thomisa ka go botsa Jehova ditaba ka moka ka thapelo. Mmotse a go gelepe gore o kgone go fetsa ditaba gabutši le mogagenu. O sa lebale phela gore le yene ke monghana wa Jehova. (Pis. 25:14) Fote Modimo wa mo nyaka. Jehova o tshwara batho bage gabutši, o nyaka gore le rune re tshwaranane gabutši. (Diy. 15:23; Mat. 7:12; Makol. 4:6) Byalo, nagana gore o nyoko ya o bolabola naye byang gabutši mo o segela ku gage. O sa fore o makiye ka bomu le gore ke mo a na a nyaka go go kwatisa. Fote o sa lebale gore le wene o ka fo ba o mo thonogiye go gongwana. O ka thomisa ka go fore, “A ke tšibi gore a ke ya go kwisisa kela byang ngwaneru, mara malobana mo re bolabola, nkwele nkare . . .” Mo nkare a le feleletse le kwana, maka polane ye nngwana gore le šinye le kwane. Mo o sa yemele go kraya polane yone, tšwane o rapela, o mo kgopelele tse dibutši ga Jehova. Kgopela Modimo gore a go gelepe gore o sa mo solasole. Le mo go ka makega ying, dula o di tšiba gore Jehova wa jabola mo o karakarela gore wene le mogagenu le kwane—ke monghana wa Modimo.

MO RE ŠEKELA KA TSO RE DI MAKIYENG BOTALA

17. Mo re sinnye, Jehova o re gelepa byang, fote ke ntaba re tshwanele re make tso a reng re di make?

17 Ba bangwana ba yye ba sinyela Jehova ka matla, byalo ba fo tseya nkare le go šutela thina gage ba ka sa di kgone. Go šekela go ka maka gore o kwe nkare hlogo yago ya roba. Kgoši Dafita le yene o yye a hlopa ke taba yo, o itseri: “Mo ke tikgomolelele, mašapo yaka maa foforega ka taba la go kwa go baba motshegare ka moka. Ka gore letsogo lago ke mo le nroba motshegare le bošego.” Sa go jabodisa ke gore o yye a lwa le bothata byone—a šupetsa gore ke monna wa go nyaka Modimo. O ngwadiye gore: “Ke yye ka šinya ke go hlayisela ho ke sinnyeng gona, ke mokane wene wa ntshwarela.” (Pis. 32:3-5) Mo nkare go na le mo o sinyeleng Jehova, o go yemele gore a go gelepe o tlogamele. Mara le wene mo a go thuša a berekisa phutego, o thušege phela. (Diy. 24:16; Jak. 5:13-15) O sa nanankele—o ko šinya o feta ke bophelo bya go ya go yye! Byalo o ka maka byang mo taba yago yi šele yi bolabodiwwe o tshwarediwwe, mara go sa na le so se go kokonang?

18. Tso di yyeng tsa makegela Pawulo di ka gelepa byang bo ba kwang nkare bona a ba re selo?

18 Pawulo le yene ke mo a fela a šekela ka tse dingwana tsa go befa tso a yyeng a di maka botala. O itseri: “Ke nna ye monyana ga mapostola, fote a di ntshwanele tsa gore ba re ke nna mopostola, ka gore ke hlupiye phutego ya Modimo ka matla.” Mara Pawulo o yye a yeketsa a re: “Mara ke gana mo ke leng gona ka taba la gore Modimo o nkwele go baba.” (1 Makor. 15:9, 10) Jehova o yye a fo tseya Paulo ka mokg’o ke mo a le ka gona, fote ke mo a nyaka gore Pawulo le yene a sa tisolasole ka matla. Mo nkare le wene o butsiye Jehova mo o yyeng wa sinya gona, wa maka le dilo ka moka tso o tshwaneleng go di maka, o sa belayele, tšiba gore o nyoko go kwela go baba le wene. Mo tshepe ga Jehova, o dumele mo a re o go tshwarele!—Jes 55:6, 7.

19. Temanyana ya 2018 yiri king, fote ke ntaba yi napa yiri kwatla?

19 Ka gore lefase lo le šele le bakiye mafelelong, tsa lephelo di sa nyoko re boyela. Mara dula o di tšiba gore Ye a “neyang bo ba lelemelang matšhika le wa go neya bo ba sa tiyelelang matla,” le wene o nyoko go makela se sengwana le se sengwana gore o ye mahlong. (Jes. 40:29; Pis. 55:22; 68:19) Megahlanong ya rune mongwageng wo wa 2018, re nyoko dula re gopotsiwa ka taba yo ye kgolo. Sone re se bona ga temanyana ya rune ya lenyaga ya hlogotaba ya gore: “Bo ba tshepiyeng Jehova ba nyoko tiyelela.”Jes. 40:31.