Tshelela ga tsa ka teng

Tshelela ga molokologano wa tsa ka teng

Dihlatse tsa Jehofa

Kgeta mmolabolo Sepulana

O sa Lesetse go Tlalela ka mo ga tsa Modimo!

O sa Lesetse go Tlalela ka mo ga tsa Modimo!

“Ariye mahlong o sepela o yetetsiye ke moya.”—MAGAL. 5:16.

DIKOŠA: 22, 75

1, 2. Mogagabo rune ye mongwana ke mo a gayela ying mo ga tso tsa Modimo, fote o makiye ying ka taba yone?

ROBERT o kolobetsiwwe a sa le lethari mara dinnete tso ke mo di sa nape di mo tikisa pelo. O re: “A se šiyo le ka ssoši sa go tšwa pateng so ke se makiyeng, mara ga tso tsa Modimo ne ke fo tšhofiwa nkare ke nna lebhara. Mo o ntebelele, le wene ke mo o ka tshepa gore ke tiyelele ga tso tsa Modimo ka gore ke mo ke ya ga megahlano ka moka fote le bophayona bya nako ye nyana ke bo tseya ga go tlalanyana ka mongwaga. Mara le nna ke tikwa gore go gongwana go nyaka go wolodiwa.”

2 Robert ke mo a sa di tšibi gore go gayela ying, gwa tla gwa bonala mo a tseya mosadi. Yene le mosadi wage ke mo ba kgana ka go butsisana diputsiso tsa Baebele. Mosadi wage ke mo a tiyelele mo ga tsa Modimo, mo yene ba mmutsisa a fo di teya, mara Robert o yye a šala a tšebiye ka gore le ka yyoši aa kota. O re: “Ne o ka re ke setlayela. Ke yye ka tipotsa gore, ‘Mo nkare ke nyaka go ba hlogo ya gabutši ga mosadi waka ga tso tsa Modimo, ke tshwanele ke make se sengwana.’” Robert o yye a maka sosone. O re: “Ke yye ka bala Baebele, ka yi bala, ka yi badisisa, ke mokane ka fo bona dilo di thoma go gahlana. Ke yye ka kwisisa so ke se tšhutang, se segolo ka matla ke gore ke yye ka kwa ke šutele ka matla thina ga Jehova.”

3. (a) Taba ya Robert yi ka re tšhutisa ying? (b) Gana byalo re nyoko bolabola ka ditaba difeng tse dikgolo?

3 Taba yo ya Robert yi ka re tšhutisa dilo tse dingwana tse dikgolo.  Baebele re ka yi bala ka moka matšatši le megahlanong ra ya ka mokana ga yona, mara go maka dilo tsone a go nape go šupetsa gore re tlalele ka mo ga Modimo. Kela di ka maka o kraye re šele re tšiba tsa go tlalanyana ka mo ga tsa Modimo, mara mo re tinyakolla ra bona gore go sa gayela go gongwana. (Mafil. 3:16) Ka gore re ya di nyaka go ya mahlong re kene re gola, mo ga hlogotaba yowa re nyoko fetola diputsiso ka ditharo tse dikgolo: (1) Re ka gelepa king mo re kene re tinyakolla gore re tlalele ka kaye? (2) Re ka maka byang gore re tlalele ka mo ga tsa Modimo le gore go dule go le ka mokg’onone? (3) Go tiyelela ga tso tsa Modimo go ka re gelepa byang ka moka matšatši mo re kene re phela?

GO TINYAKOLLA

4. Lengwalo la Maefeso 4:23, 24 le bolabola le bomang?

4 Nakwela re thomisa go ba malata ya Modimo, re yye ra tšhentšha dilo tsa go tlala. Dilo tsone di yye tsa tikisa le maphelelo ya rune ya ka moka matšatši. Mo re kolobetsiwa go yye gwa napa go nyaka gore re ganye dikobo. Re guputsiwa gore “re ye mahlong re makiwa ba nyuwane ga dilo tso di kutšetselang so [re] se naganang.” (Maef. 4:23, 24) Ka taba la gore a re ya napa re felegelela gabutši mmeleng, ka mokana ga rune re ka sa lesetsi go maka diphetogo. Le bo go leng botala go le malata ya Jehova ba tshwanele go maka gore ba dule ba tiyelele.—Mafil. 3:12, 13.

5. Ke diputsiso difeng tso di ka re gelepang mo re tinyakolla?

5 Mo re nyaka gore re nape re tlalela ka matla ga tso tsa Modimo le go dula re tlalele gona, re tshwanele re tinyakolle. O ye mogolo kela ye monyana, ka mokana ga rune re ka tiputsisa gore: ‘Nje ke ya tipona gore lephelo laka le thoma go tlalela ga tso tsa Modimo? Nje ke ya leketsa nyana go tshwana le Kreste? Ka mokg’o ke titshwarang ka gona le ka mokg’o ke makang dilo ka gona mo ke le ga megahlano ya Sekreste di šupetsa gore ke motho wa mošaga mang? Mo ke thoma ke yahlama, tso di tšwang ka mo ganong di šupetsa nkare ke tlalele kaye? Mokgwa wa ka wa go tšhuta, go yapara le ka mokg’o ke titshwarang ka gona mo ba nkgala, o šupetsa gore ke motho wa mošaga mang? Mo ke bona nkare ke tšwa pateng, ke titshwara byang? Nje le nna ke ya di bona gore ke šele ke le Mokreste wa go butšwa?’ (Maef. 4:13) Diphetolo tsa diputsiso tsowa di nyoko re gelepa go bona gore re ya gola kela re yemme felo ka ggoši.

6. Mo re nyaka go tinyakolla go bona gore re yemme kaye, go ka nyakega ying se sengwana?

6 Mo re kene re tinyakolla gore re tiyelele go segela kaye ga tso tsa Modimo, re ka fela re gelepa ke ba bangwana. Mopostola Pawulo o itseri motho wa go tlalela ga tsa lefase aa tipone mo a šele a keketlela ku kgole le Modimo. Mara motho wa go tlalela ka matla ka ho ga tsa Modimo o tšiba ka mokg’o Modimo a bonang dilo ka gona fote wa di bona mo motho wa go tlalela ka matla ga tsa lefase a sinya. (1 Makor. 2:14-16; 3:1-3) Bagolo bo ba nang le monagano wa Kreste ga go tlala ba yakgoswa ba di bona mo motho a thomisa go tlalela ka matla ga tsa lefase. Mo ba šutela mo ga rune ba re ba bona se sengwana, ayitsano re ya ba theetsela ra boya ra leketsa go lukisa? Mo re ka maka tsotsone, re ko ba re šupetsa gore re nyaka go tlalela ka matla ga tso tsa Modimo.—Mmo. 7:5, 9.

GO NYAKA MODIMO

7. Ke ntaba mo motho a tšiba Baebele di sa re gore o tlalele ka mo ga tsa Modimo?

7 Phela mo motho a tšiba mangwalo ya Baebele, a di re gore o ko ba a tlalele ka ho ga tsa Modimo. Kgoši Solomoni wa ku botala ditsela tsa Jehova ke mo a di tšiba gabutši ka matla. Tso a di bolabodiyeng di yye tsa ngwadiwa ka Baebeleng. Mara yene beng go dula a tshepega le go tlalela ka matla ka mo ga tsa Jehova di mo šitiye. (1 Dikg. 4:29, 30; 11:4-6) Ke nnete gore mo o tšiba Baebele o ko ba o yi tshwere, mara go nyakega ying se sengwana? Re tshwanele re ye mahlong re kene re yeketsa ga tso tsa Modimo. (Makol. 2:6, 7) Mara sosone re ye se makisa go reng?

8, 9. (a) Re ka gelepa king gore re tiyelele tumelong? (b) Mo re kene re bala re boya re naganisisa, re leketsa go maka ying? (Bona sethombhe sa ku mathomisong.)

 8 Pawulo o yye a botsa Makreste ya ku botala gore ma “karakarele go butšwa.” (Maheb. 6:1) Mo le rune lekgono re nyaka go berekisa tso Pawulo a di bolabodiyeng, re ka maka byang mara? Ye nngwana ye kgolo ke go titšhutisa puku ya gore Le Duleng Leratong la Modimo.” Mo o ka bala puku yone wa yi fetsa, yi nyoko go gelepa gore o tšibe gore ditšhiko tsa Baebele o ka di berekisa byang mo o kene o phela. Mo nkare o šele o yi fetsiye, nyaka tse dingwana tsa gore di ka go gelepa gore o tiyelele tumelong. (Makol. 1:23) Rapela mo o kene o naganisisa, o kgopele Jehova gore a go gelepe o berekise tso o di balang.

9 O sa lebale gore mo re kene re bala fote re naganisisa, re tshwanele re tipotse gore re nyaka go jabodisa Jehova le go theetsela melawo yage. (Pis. 40:8; 119:97) Re biye re lwela go getsula dilo tso di ka makang gore re yeme poleke ka yyoši.—Tito 2:11, 12.

10. Mathari ma ka maka byang go šupetsa gore ma nyaka go berekela Modimo?

10 Lune ba banyana le mathari, ayitsano le šele le na le so le tikemiseleng go se makela Modimo? Go na le mogageru ye mongwana wa go tšwa Bethele wa gore ku ga megahlano ye megolonyana, mo letheto le soko thomisa, o bolabola le bo ba nyoko kolobetsiwang gana hone mogahlanong. Ga go tlala bo ba yang go ye kolobetsiweng go ba go le ba banyana le mathari. Mogageru yewa o ba butsisa gore ba tikemisele go berekela Jehova byang. Ba go tlala mo ba fetola, le wene wa di bona gore ba šele ba naganne go maka ying gore ba berekele Jehova—ba bangwana ba nagana ka go kena mmerekong wa nako ka moka kela go rorela polekeng ya gore yi gayela Dihlatse gore ba ye tšhomayela gona. Mara go fela go ba le ba bangwana bo ba sa tšibing gore ba fetole ba re king. Nje tsotsone di ka fo ba di sa šupetse gore a ba soko tipotsa gore ba nyaka go berekela Modimo byang? Mo nkare o sa le ye monyana kela lethari, tiputsise gore: “Mara nje a ke ye tšhomong kela mogahlanong ka taba la gore batswadi baka ba re koriye? Ayitsano nna mong ke kwa ke šutela ga Modimo ka go timakela senghana saka naye? Nnete ke gore ka mokana ga rune re tshwanele re tikemisele go berekela Modimo, o ye mogolo kela o ye monyana. Mo ka mokana ga rune malata ya Jehova re na le tso re nyakang go di segelela ka mo ga tsa Modimo, re nyoko kwa re mo rata ka matla.—Mmo. 12:1, 13.

11. (a) Re tshwanele re make ying gore re ye mahlong re kene re nyaka tso tsa Modimo? (b) Re ka yekisela mang wa ka mo Baebeleng?

11 Mo re tipona gore re sa gayela go gongwana, di nyaka re make se sengwana gore re ye mahlong. Go tlalela ka matla ka mo ga tsa Modimo ke taba ye kgolo ka matla. Gabutšibutši, so re se kgetang se ka maka gore re phele kela re kgwe. (Maroma 8:6-8) Mo re nyaka go butšwa moyeng, a di re gore re tshwanele re felegelele mmeleng. Moya wa Jehova wo ka re gelepa gore re butšwe. Mara le rune re tshwanele re karakare. John Barr ye a yyeng a bereka le Mogoba wa go Lawola o bolabodiye ka Luka 13:24, a re: “Ba go tlala ba šitega ka taba la gore a ba leketse ka matla gore ba tiyelele.” Di nyaka re tshwane le Jakobo mola a sa fele matla a kekerepana le morongwa wa Modimo a šinya a mo rufa. (Gen. 32:26-28) Baebele ya natefela mo re yi bala, mara re sa yi bale nkare re bala puku ya go kgana kela ya ditori. Re tshwanele gore re leketse go kraya ditodi tsa yona tso di nyoko re gelepang.

12, 13. (a) Re nyoko gelepa king gore re berekise taba yo yi leng mowa ga Maroma 15:5? (b) Taba ya mopostola Petro le so a se bolabodiyeng di ka re thuša byang? (c) O ka maka byang gore o ye mahlong o kene o tlalele ga tso tsa Modimo? (Bona lebhokisi la gore “ Tso o ka di Makang Gore o Tlalele ka Matla ka ho ga tsa Modimo.”)

12 Mo re kene re leketsa ka matla go berekela Modimo, le moya wage wa go hlawolega wo nyoko re gelepa gore re nagane gabutši. Ka gonyana ka gonyana, moya wone wo ka re thuša ra feleletsa re nagana ka mokg’o Kreste ke mo a nagana ka gona. (Maroma 15:5) Fote moya wone wo ka re thuša gore re make tso Modimo a di nyakang, re sa tshware tsa rune. (Magal. 5:16, 22, 23) Mo re šele re tikraya re nagana ka  matla ka dilo tsa majabajaba kela dilo tsa go kekema, re sa lesetse re bona nkare go fo tshwana. Re tshwanele re mo kgopele ga Jehova gore a re thuše ka moya wage gore re nagane tsa gabutši. (Luka 11:13) Gopola mopostola Petro. Ga go tlala o yye a maka dilo le yene a sa tšibi gore anthe o kenne king. (Mat. 16:22, 23; Luka 22:34, 54-62; Magal. 2:11-14) Mara aa lesetsa, a bona nkare go fo tshwana. Jehova o yye a mo thuša ga Petro ke mokane a boyela a tšhuta go nagana go tshwana le Kreste. Le rune re ka maka ka mokg’ononeng.

13 Petro ka boyene beng o yye a bolabola dilo tse dingwana tso re ka leketsang go di lukisa. (Bala 2 Petro 1:5-8.) Mo re kene re ‘lwa ka matšhika ya rune ka moka’ go ba le mekgwa ya go tshwana le go titshwara, go tiyisela, go ratanana, tsotsone di nyoko re thuša gore re šupetse gore re ya butšwa ka mo ga tsa Modimo. Mo bo na go sele, re ka fo tiputsisa gore ‘Mara nka maka ying lekgono gore ke tlalele ka matla ka ho ga tsa Modimo?’

GO BEREKISA DITŠHIKO TSA BAEBELE MO BO NA BO SELE

14. Di nyoko re gelepa ka ying mo re kekemela ka matla ka ho ga tsa Modimo?

14 Mo re nagana go tshwana le Kreste, sone se nyoko maka gore le mo re le mmerekong kela sekolo, re bolabole gabutši le batho fote le maphelelo ya rune ma sa sodisi. Tsosone di nyoko šupetsa gabutši gore nnete re Makreste. Mo re šele re biye re kekemele ka mo ga tsa Modimo, a re nyake go boya go ro ba le ka ssoši so se makang gore senghana sa rune le Papa wa rune wa legedimong se šaše. Le mo go ka ba le tso di re ghulang, di ka sa re wisi ka taba la gore re nagana go tshwana le Kreste. Mo re nagana go maka se sengwana, re nyoko thoma re tiputsisa gore: ‘Ke ditšhiko difeng tsa Baebele tso di ka nthušang ga taba yo yaka? Mola go le Kreste ke mo a nyoko yi makisa goreng? Jehova yeni a ka jabodisa ke mo nka tseya sepheto sefeng?’ Ka gore re nyaka go dula re nagana ka mokg’o, tla re bolaboleneng ka ditaba tse dingwana ke tso. Ga ye nngwana le ye nngwana, re nyoko lebelela ditšhiko tsa Baebele tso di ka re gelepang go maka sepheto sa gabutši.

15, 16. Ke dilo difeng tso re ka beyisang ka tsona tsa go šupetsa gore go nagana go tshwana le Kreste gwa re thuša mo re maka sepheto (a) ga taba ya go kgetisana. (b) ga taba ya go kgeta banghana.

15 Mo re nyaka motho wa go kgetisana naye. Go na le tšhiko ya gona ga lengwalo la 2 Makorente 6:14, 15. (Bala.) Pawulo mowa o re motho wa go tlalela ga tso tsa Modimo le wa go tlalela ga tsa lefase, ke meetši le oyili, a ba make dilo go tshwana. Byalo ke wene yewa o nyaka motho wa go kgetisana naye, molawo wowa wo ka go gelepa byang gore o kgete gabutši?

16 Mo re kgeta banghana. Lebelela tšhiko ya Baebele yo yi leng ga 1 Makorente 15:33. (Bala.) Motho ye a hlompang Modimo a ka sa kgane ka mollo a tigahlanisa le batho ba gore ba ka mo ntsha pateng. Ke diputsiso difeng tso di ka go gelepang mo o tshwanele go maka sepheto? Mo re beyisa, molawo wone o ka go gelepa byang mo ga tso tsa go bolabodisana le batho le berekisa inthanete? Mo ba ka fo re tlane o tl’le kgana mekgano yo ya mo inthaneteng le batho bo o sa ba tšibing, o ka maka byang?

Nje dilo tso ke di kgetang di nyoko nthuša gore ke sa yeme polekeng ka yyoši ga tsa Modimo, ke be le tso ke nyakang go di segelela le ‘go maka gore go be le khutšo’? (Bona direle 17-19)

17-19. Go tlalela ka matla ka ho ga tsa Modimo go nyoko go gelepa byang (a) gore o sa lelekisi tsa go sa yisi felo? (b) gore o tipeyele tso o nyakang go di segelela? (c) gore le lukise ditaba mo le phiriketsanne?

17 Dilibilibi tso di makang gore tumelo ya rune yi dule yi kwaritšele. Pawulo o ngwadiye mantsu ya  mangwana ya go yeletsa Makreste. (Bala Maheberu 6:1.) “Mebereko ya nama” ke yifeng yo re tshwaneleng go yi getsula? Ke selo se sengwana le se sengwana sa gore a se phele, a se re yisi felo kela go re thuša go hlohlotela tumelong. Taba yowa ya Pawulo yi ka re gelepa ga diputsiso tsa go tlala tso re tiputsisang tsona mo lephelong go tshwana le tso: ‘Nje selo sowa a se wele ga dilo tso ba reng ke tsa nama? Nka yi kenela kgwebo yowa? Ke ntaba ke sa tshwanela go kenela mekgahlo ya gore yi leketsa go tšhentšha lefase lo?’

Ayitsano dipheto tso ke di tseyang di ka n’gelepa mo ke nyaka go segelela tso ke di nyakang ka ho ga tsa Modimo? (Lebelela serele 18)

18 Dilo tso o nyakang go di segelela ka ho ga tsa Modimo. Jeso mo a kene a Tšhutisa ku Thabeng o re yeletsiye gabutši ga tso re nyakang go di segelela mo ga tso tsa Jehova. (Mat. 6:33) Motho wa go tlalela ga tso tsa Modimo wo leketsa go segelela tso di jabodisang Modimo. Go dula re nagana ka tšhiko ya molawo wo, go re gelepa gore re kgone go tifetolela diputsiso tsa go tshwana le tsowa: Mara nje ke tshwanele ke tšhutege mo ke fetsa sekolo? Mo mmereko wo nyarela, ke make byang?

Will my decisions help me to “be peaceable”? (See paragraph 19)

19 Go phiriketsana. Mantsu ya Pawulo a ma ngwaleleng phutego ya Maroma ma ka re thuša le rune mo go ka makega gore re phiriketsane? (Maroma 12:18) Rune Makreste re lwa ka matla gore re “phele ka khutšo le batho ka moka.” Mo re phiriketsanne le ba bangwana, re maka byang? Mara nje re ka napa re ro šitega go fo lesetsa taba yone ra yi teyisa phefo, kela re tšibega re le batho ba go leketsa go “maka gore go be le khutšo?”—Jak. 3:18.

20. Ke ntaba o nyaka gore di bonale gore le wene wa thogathoga ka mo ga tsa Modimo?

20 Tso go fo ba tse dingwana tsa go šupetsa gore ditšhiko tsa Baebele re ka di berekisa byang mo re maka sepheto sa go šupetsa gore nnete re tlalele ka matla ga tso tsa Modimo. Mo re tlalele ka matla ga tso tsa Modimo, re nyoko phela re jabodiye fote le dipelo tsa rune di nyoko yela. Robert yela go bolabodiwweng ka yene ku mathomisong o re: “Mo ke šele ke tsusiye senghana saka le Jehova, le nna ke yye ka thomisa go kwa gore ke monna wa gabutši fote le ga bana baka ke papa wa gabutši. Pelo yaka ke mo yi wele fote ke jabodiye ka matla. Le rune re ka jabolela tsa go tshwana le tsotso, mo re ka fo yetisa tso tsa Modimo mahlong. Ka gore re tlalele ka matla ka ho ga tsa Modimo, re nyoko jabolela lephelo gana byalo le “lephelo la mannete” lo le saga tlang.—1 Thim. 6:19.