Daonelouda dikoša tsa go bafala tsa Bakreste tso di berekisediwang go thanaka le go rapela Jehofa Modimo. Go na le dikoša tsa mantsu, tsa tsa go teyateya le tsa tsa go llisa.