Huti le conținutoste

Huti coa duito menio

Le Martori le Iehovasche

Rromani (România)

O Servicio andoa Regato

O Servicio andoa Regato conţinil informaţii cai sile folosime andel întruniri le Martorenghe le Iehovasche: o studio la Bibliaco andi congregaţia, i Şcoala de Serviciu Teocratic thai i întrunirea de serviciu.

Nota: Daştil-pe te avel diferenţe maşcar chichiva articolea andai ediţia tipărime thai i ediţia electronico.

 

Iertisar, cada-l informații nai disponibilo ande cada-i șib.

O conţinuto si disponibilo ande cada-i şib ca-l paginende cai urmin: