Huti le conținutoste

Huti coa duito menio

Huti le cuprinsoste

Le Martori le Iehovasche

Rromani (România)

I vestea lași le Devlestar

 I Lecția 9

Sar daștil te I-tu iech familia fericime?

Sar daștil te I-tu iech familia fericime?

1. Sostar si importanto ca iech murș thai iech jiuvli te aven căsătorime legalo caște ave-le iech familia fericime?

I vestea lași avel catoa Iehova, o fericime Del, cai camel ca le familii te aven fericime (1 Timotei 1:11). Vo si codova cai cherdea i căsătoria. Caște avel fericime i familia, si importanto ca o murș thai i jiuvli te nachadon andel lila, cadaia dindoi încrederea len thai vi lenghe șiaven. Codola cai camen te ascultin le Devlestar trebul te încăren le legi le themesche cai phenen te înregistros legalo i căsătoria. — Citisar Luca 2:1, 4, 5.

Sar dichel o Del i căsătoria? Vo camel te avel iech phanglimos pe sea-i viața mașcar iech murș thai iech jiuvli. O Iehova camel ca o rrom thai i rromni te na athadon iech pe aver (Evrei 13:4). Vo urâl o divorțo (Maleahi 2:16). Cu sea cadaia mechel le creștinen te divorțân thai te recăsătorin-pe numai cana iech anda lende cherel curvia sau adultero. — Citisar Matei 19:3-6, 9.

2. Sar trebul o rrom thai i rromni te phiradon iech avreia?

O Iehova cherdea le murșes thai la jiuvlea te ajutin-pe andi căsătoria (Geneza 2:18). Avindoi o șăro la familiaco, o rrom trebul te anel pesca rromniache thai pesche șiavenghe so trebu-le ando chăr thai te sicave-le andoa Del. Vo trebul te iubil pesca rromnia thai te mechel pestar andi căsătoria. O rrom thai i rromni trebul te sicaven iubirea iech avresche. Pentru că sile imperfecți, trebul te sichion te iertin-pe iech avres caște aven fericime. — Citisar Efeseni 4:31, 32; 5:22-25, 33; 1 Petru 3:7.

 3. Trebul te meches che parteneros cana nai-tu iech căsnicia fericime?

Cana situ probleme, cher sea so daștis te sicaves iubirea che partenerosche (1 Corinteni 13:4, 5). O Cuvânto le Devlesco ci phenel te separis-tu che partenerostar caște rezolvis le pharimata andai căsnicia. — Citisar 1 Corinteni 7:10-13.

4. So camel o Del andal șiave?

Șiave, o Iehova camel te aven fericime! Vo del-tume o mai lașe sfaturi caște bucurin-tume tumare tărnimastar. Vo camel te ascultin tumare dadendar thai deiandar, pentru că sile mai but înțelepciunea thai nachle anda mai but andi viața (Coloseni 3:20). Sa cadea, o Iehova camel te slujin tumare Creatoresche thai te urmin o exemplo lesche Șiavesco. — Citisar Eclesiasto 11:9–12:1; Matei 19:13-15; 21:15, 16.

5. Sar daștin le dada thai le deia te ajutin pesche șiaven te aven fericime?

Von trebun te cheren buchi but caște avel lenghe șiaven hamos, hureaimos thai cai te beșen (1 Timotei 5:8). Tha le șiave daștin te aven fericime numai cana le dada thai le deia sicaven-le te iubin le Devles thai te ascultin Lestar (Efeseni 6:4). Cana von sicaven iubirea caring o Del, lengo exemplo va influențila but o ilo le șiavesco. O sicaimos bazome po Cuvânto le Devlesco daștil te ajuti-les te bariol ande leste iech gândirea sasteavesti. — Citisar O Deuteronomo 6:4-7; Le Proverbe 22:6.

Le șiaven sile nevoia te aven zuriarde thai te phendol-lenghe cana cheren buchia lașe. Tha sile nevoia i te aven ortome thai disciplinime. Cadai educația ajuti-le te na cheren buchia cai daștin te cheren-le nefericime (Le Proverbe 22:15). Tha, i disciplinarea ci trebul cherdi niciechdata holeaia sau nasulimaia. — Citisar Coloseni 3:21.

Caște ajutin le daden, le deian thai le șiaven, le Martori le Iehovasche cheren mai but lila bazome pi Biblia. — Citisar o Psalmo 19:7, 11.