Huti le conținutoste

Huti le cuprinsoste

 I Lecția 14

Sostar si le Devles iech organizația?

Sostar si le Devles iech organizația?

1. Sostar organizâsardea o Del le israelițen?

O Del organizâsardea o neamo cai avilo andoa Avraam ande-ch națiunea thai dea-len iech seto legengo. Vo șiutea cadala națiuneache o anav Israel thai dea-la i închinarea ciaci thai pesco cuvânto caște arachă-le (o Psalmo 147:19, 20). Cadea, o Israel daștilas te avel iech binecuvântarea andal manuș anda sea-l națiuni. — Citisar Geneza 22:18.

O Del alosardea le israelițen te aven lesche martori. Lenghi istoria andal puraimata sicadea claro că o încărimos le legengo-l Devlesche anel miștimata (O Deuteronomo 4:6). Cadea că, prin le israeliți, i aver daștinas te arăsăn te prinjianen le ciace Devles. — Citisar Isaia 43:10, 12.

2. Sostar si organizâme le ciace creștini?

Le timpoia, le israeliți hasarde i aprobarea le Devleschi. Anda codoia, o Iehova parudea i națiunea Israel la congregațiaia creștino (Matei 21:43; 23:37, 38). Aghies, le ciace creștini slujin sar martori le Iehovasche. — Citisar Le Fapte 15:14, 17.

O Isus organizâsardea codolen cai urmisarde-les caște predichin thai te cheren discipoli anda sea-l națiuni (Matei 10:7, 11; 24:14; 28:19, 20). Cadai lucrarea, aghies, cana pașilo o sfârșito, arăzli te avel cherdi sar niciechdata. Si iechto data andi istoria, cana o Iehova chidea milioanea manușenghe anda sea-l națiuni prin i închinarea ciaci (Revelația 7:9, 10). Pentru că sile organizâme, le ciace creștini daștin te zuriaon thai te ajutin-pe iech avres. Peste sea andi lumea, len sile sa codo sicaimos biblico ande lenghe întruniri. — Citisar Evrei 10:24, 25.

 3. Sar începosardea peschi activitatea i organizația le Martorenghii le Iehovasche andel timpuri moderno?

Ando bărș 1870 thai pala codoia, iech țâno grupo manușengo cai studiinas i Biblia începosarde te arachen pale ciacimata biblico cai hasardileias bute timpoia mai anglal. Pentru că dine peschi sama că o Isus organizâsardea i congregația creștino caște predichil, von începosarde te predichin pe sea-i phuv o Thagarimos le Devlesco. Ande 1931, von line o anav „Martori le Iehovasche”. Citisar Le Fapte 1:8; 2:1, 4; 5:42.

4. Sar sile organizâme le Martori le Iehovasche aghies?

Ando secolo I, iech grupo murșengo phure ando sicaimos spiritualo sas iech corpo de guvernare cai supraveghilas le buchia cai cherdonas-pe andel congregații creștino anda mai but thana pa-i phuv. Cadal murș acceptosarde le Isusos sar o Șăro la congregațiaco (Le Fapte 16:4, 5). Sa cadea, le Martori le Iehovasche de aghies sile îndrumime ieche Corpostar de Guvernare cai anda leste cheren partea murș cai sile but experiența. Von supraveghin i buchi andal filiale-l Martorenghe le Iehovasche, cai traducin, tipărin thai den publicații cai ajutin te studiil-pe i Biblia ande mai but sar 600 șiba. Cadea, o Corpo de Guvernare folosil le Scripturi caște zurearel thai te îndrumil mai but sar 100 000 congregații pa sea-i phuv. Ande fiesavi congregația si murș pregătime spiritualo cai slujin sar phure, sau păstori spiritualo. Cadal murș îngrijon-pe iubireaia la turmatar le Devleschi. — Citisar 1 Petru 5:2, 3.

Le Martori le Iehovasche sile organizâme te predichin i vestea lași thai te cheren discipoli. Cadea sar le apostoli, von predichin din chăr în chăr (Le Fapte 20:20). Von studiin i Biblia le manușența cai iubin andoa ilo o ciacimos. Tha le Martori le Iehovasche nai numai iech organizația, von sile vi iech familia cai sila iech Dad iubitorii. Von sile phral thai pheia cai interesin-pe iech avrestar (2 Tesaloniceni 1:3). Le Martori le Iehovasche camen o mai but te aven plăcuto le Devlesche thai te ajutin avren. Anda codoia, von sile i mai fericime familia pa-i phuv. — Citisar o Psalmo 33:12; Le Fapte 20:35.