Huti le conținutoste

Huti le cuprinsoste

 I LECȚIA 3

Sar sas i viaţa ando Paradiso?

Sar sas i viaţa ando Paradiso?

O Iehova dea len but buchia laşe le Adamos thai la Eva. (Geneza 1:28)

O Iehova cherdea la Eva. Voi sas iech-to juvli, vo dea la le Adamosche te avel leschi romni (Geneza 2:21, 22).

O Iehova cherdea lenghe mintea thai corpo perfecto, na-s len defecto.

Lengo cher sas i bar le Edenoschi, oce sas o Paradiso, iech şucar than, oce thabdelas iech pai, sas pomi thai animalurea.

O Iehova delas duma lenţa; sicavelas len. Te ascultinas lestar, o Adam thai Eva, trainas veşnico ando Paradiso pi phuv.

 O Del phendea lenghe te na han anda iech pomo. (Geneza 2:16, 17)

O Iehova sicadea lenghe iech pomo andi bar thai phendea lenghe că te hana anda leste va merena.

Iech anda le îngeri împotrivisailo le Devlesche. Codo îngero nasul si o Satan Diavolo.

O Satan ci camlea ca o Adam thai Eva te ascultin le Devlestar. Anda codoia folosisailo le sapestar caşte cherel la Eva te pachial că ci va merela te hala anda-o pomo, că va avela sar o Del. Sas iech hohaimos (Geneza 3:1-5).