Huti le conținutoste

Huti coa duito menio

Huti le cuprinsoste

Le Martori le Iehovasche

Rromani (România)

Ascultisar le Devlestar thai va traiia veşnico

 I LECȚIA 6

O Potopo — So sichioas ame?

O Potopo — So sichioas ame?

O Del nimicisardeas le nasulen, tha hastradeas le Noes thai lesca familia. (Geneza 7:11, 12, 23)

Deas o brişind 40 ghiesa thai 40 ratia, ji cana o pai pherdea sea i phuv. Sea manuşa nasul mule.

Le îngeria nasul mucle lenghe corpuria masăscă thai cherdile demonia.

Codola cai sas ande-i arca aşile juvinde. O Noe vi leschi familia ji la urmă mule, tha o Del va anela len pale viaţate; va daştina te train veşnico.

 O Del va distrugila le manuşen save si nasul, thai va hastravela le manuşen save si laşe. (Matei 24:37-39)

O Satan thai lesche demonia vi aghies athaven le manuşen.

Cadea sar ande le Noesche ghiesa, but manuşa aghies ci len sama so sicavel ame o Del iubitorii. Pa hanţî timpo o Iehova va distrugila sea manuşen save si nasul (2 Petru 2:5, 6).

Vi aghies si manuşa sar o Noe. Von ascultin le Devlestar thai cheren so phenel vo; cadala si le Martori le Iehovasche..