Huti le conținutoste

Huti coa duito menio

Le Martori le Iehovasche

Rromani (România)

Biblia online

Citisar thai ascultisar i Biblia online sau descărchisar gratuime înregistrări audio thai înregistrări video la Bibliache ande o limbajo-l semnengo. Le Sfintele Scripturi - Traducerea lumii noi si iech traducerea exacto thai uşoro citimasco. Sas cherdi întrego sau partea anda late ande mai but sar 120 şiba. Dine-pe mai but sar 200 miloanea copii.

Iertisar, I Traducerea lumii noi nai disponibilo ande chi șib, acana. Rughisaras tu alosar aver șib.

O conţinuto si disponibilo ande cada-i şib ca-l paginende cai urmin: