Huti le conținutoste

I Comemorarea le merimaschi le Isusoschi

Comemorisaras o merimos le Isusosco iechvar ande-ch bărş, ande mii thana pe sea-i phuv. Respectisaras i porunca le Isusoschi cai dea-la pesche discipolenghe: „Continuin te cheren cadai buchi ande mânrî amintirea” (Luca 22:19). I următoarea comemorarea va avela savatone, 31 martia 2018.

Invitisaras-tume te aven ande-ch than amenţa cadala ocaziaia specialo. Cadea sar si vi le coaver anda amare întruniri, i intrarea sili libero. Ci chiden-pe love.

 

Arach iech adresa pașă