Μετάβαση στο περιεχόμενο

«Ανταλά ε λατσσέ αμπέρα ε τθαγκαριμάσκε κα πφεντινάον πάι σα ι πφουβ».—Ματθαίος 24:14.

Μάρτυρες του Ιεχωβά—Κον Σαμ;

Σαμ μανουσά μπουτέ τθεμένταρ τα τσσιμπένταρ, τα σάορα μανγκάς τε πφιράς εκχέ ντρομέστε. Μανγκάς τε σεάρους νταά μπουτ τον Ιεχωβά, ε Ντεβλές της Αγίας Γραφής, Ανταλές κάι κερντάς σα ε σέα. Κεράς σο νακχέλ ταρ αμαρό βας για τε μπεντζέρους κάι ο Ιησού Χριστό, τα σαμ σεβινμίσι κάι πφεντινάας Χριστιανοί. Σάορου αφιερωσαράς τακτικά αμαρό σαάτο τε βοηθισαράς ε μανουσέν τε σικλόν ι Αγία Γραφή τα ε Ντεβλέσκο Τθαγκαριπέ. Ορμπισαράς για τον Ιεχωβά τα λέσκε Τθαγκαριμάσκε, τα οντάν πφεντινάας Μάρτυρες του Ιεχωβά. Μπουτ μανουσά πφενέν αμένγκε «Γιαχωβάδες» ή «Ιεχωβίτες», αμέν αμά ιν μανγκάς τε βασικαρέν αμένγκε καντάλ, ζερέμ σι σαρ πρασαϊπέ αμένγκε.

Ρόντεν κάι αμαρό ιστότοπο. Οκούρουν ι Αγία Γραφή κάι ο Ίντερνετ. Αλουσούρουν νταά μπουτ αμένγκε τα ανταλένγκε κάι πακιάς.

 

Μανγκέν Μαθήματα ταρ ι Αγία Γραφή

Μπι παρένγκο μαθήματα ταρ ι Αγία Γραφή, κάνα τουμέν μανγκέν, τα οτθέ κάι μανγκέν.

Αρακχέν Βίντεο

Ρόντεν αμαρέ βίντεο κάι ο Ίντερνετ.

Συναθροίσεις των Μαρτύρων του Ιεχωβά

Σικλόν κάι συναθροισάας τα σαρ λατρεψαράς ε Ντεβλές.

Οντολά κάι Μανγκάς τε Σικαβάς Τουμένγκε

Ντικχέν οντολά κάι ικλιστέ ακανά κάι ιστότοπο, τα οντολά κάι μανγκάς τε σικαάς τουμένγκε.

Ντικχέν Βίντεο κάι Νοηματική Τσσιπ

Χρησιμοποιησαρέν βίντεο κάι νοηματική τσσιπ για τε μελετησαρέν ι Αγία Γραφή.