Xha ki përmbajtja

O Dëshmitarja e Jehovaesqe

Ikllar i çhib rome (shqipëri)

O mbledhje kaj qerena o Dëshmitarja e Jehovaesqe ko kongregacioni

Dikh so qerasa kana qidjovasa amen. Rode kate qidjovasa po pashe tute.

Find a Location Near You

Sosqe qidjovasa amen?

O Dëshmitarja e Jehovaesqe qidjona duj fora ko kurko te siklon e Devlesqe. (Hebrenjve 10:24, 25) Ot’he avella kon mangjella. Dikhasa so sikavella o Llafi e Devlesko hem sar te qeras len.

Jekh puçhella hem kon mangjell vaqerella. Angllall hem pallall ki mbledhja, gjilavasa hem molinasa amen e Devlesqe.

Te aves ili tu hem sosqe na isinan jekh Dëshmitari e Jehovaesko. Amen mangasa kaj sare te aven. O t’hana isi mukle hem na ka des llove.