Xha ki përmbajtja

Xha ki dujto menuja

O Dëshmitarja e Jehovaesqe

rome (shqipëri)

O kongresja kaj qerena çdo bresh o Dëshmitarja e Jehovaesqe

Çdo bresh, sare o Dëshmitarja e Jehovaesqe qidjonapen ko kongresja trin divesengo. Siklov po but akalengje.

 

Find a Location Near You