Xha ki përmbajtja

Xha ki dujto menuja

O Dëshmitarja e Jehovaesqe

rome (shqipëri)

Rode jekh studimi e biblako billovengo

Mangjesa te xhanes po but e Biblaqe? Qer jekh kursi e Biblaqe tire qhereste, billovengo. Rode jekh studimi e biblako hem pher o qahati kaj isi tele.