Xha ki përmbajtja

Xha ki dujto menuja

O Dëshmitarja e Jehovaesqe

rome (shqipëri)

Amaro Shërbimi e Mbretëriako

Amaro Shërbimi e Mbretëriako della informacionja akele qedimnangje e Jehovaesqe Dëshmitarengje: O Studimi e Biblako ko Kongregacioni, Shkolla e Shërbimit Teokratik hem E Shërbimako Qedipe.

Shënim: Bazja ushtade artikuj mund te ndryshonen katar o versioni online.

 

Avell amengje keq, akia nanai tiri çhibate.

O faqje tele isi akele çhibate: