Xha ki përmbajtja

Xha ki dujto menuja

Xha ki tabela e përmbajtjes

O Dëshmitarja e Jehovaesqe

rome (shqipëri)

O Llaçho haberi katar o Devell!

 O SIKLOIPE 10

Sar te xhanes kon isi i çaçi feja?

Sar te xhanes kon isi i çaçi feja?

1. A isi vetëm jekh çaçi feja?

«Qeren kujdesi katar o hohavne profetja.»MATEU 7:15.

O Jezui sikadas pe malengje vetëm jekh feja, i çaçi feja. Oj isi sar jekh drom kaj drejtonella tut ki jeta sofora. O Jezui vaqerdas se hanik xhene ka araqhen akava drom. (Mateu 7:14) E Devlesqe, isi llaçhi vetëm odia feja kaj isi tamam sar vaqerella lesko Llafi. Sare o çaçe besimtarja isi qidime jekh fejate.Dikh ko Gjoni 4:23, 24; 14:6; Efesianëve 4:4, 5.

2. So phendas o Jezui e hohavne krishterengje?

«Odole vaqerena sarengje se pinxharena e Devles, ama o çhumunja kaj qerena çhuvena les tele.»TITIT 1:16.

O Jezui phendas se ka niklonas hohavne profetja kaj ka bangjarenas o krishterimi. Avrall diqhona sar çaçe besimtarja hem lengje kishe phenena se isi te krishterja. Ama mund te xhanes kon isi odole me xherxhek. Sar te xhanes? Vetëm o çaço besimi qerella të krishterja të sinqertë kaj qerena llaçhipe.Dikh ko Mateu 7:13-23.

3. Sar te xhanes kon isi o çaçe besimtarja?

Dikh akalla panxh piqe:

  • O çaçe besimtarja respektonena i Bibla sar e Devlesko Llafi. Odole qerena pe jetate so vaqerella oj. Akhall, i çaçi feja nanaj sar o feje kaj xhana pallall ki godi e manushengji. (Mateu 15:7-9) O çaçe besimtarja na phenena e vaverengje jekh çhumuni kaj kokori na qerena.Dikh ko Gjoni 17:17; 2 Timoteut 3:16, 17.

  •   O çaçe besimtarja nderonena o nav e Devlesko, Jehova. O Jezui vaqerdas sarengje se kon isi o nav e Devlesko. Ov ndihmondas e manushen kaj te pinxharena e Devles. Vaqerdas lengje te molinenas kaj te ovellas paqi o nav e Devlesko. (Mateu 6:9) Ot’he kaj beshesa tu, so feja vaqerella o nav e Devlesko?Dikh ko Gjoni 17:26; Romakëve 10:13, 14.

  • O çaçe të krishterja predikonena i Mbretëria e Devlesqi. O Devell biçhadas e Jezues kaj te vaqerellas o llaçho haberi e Mbretëriaqe. Vetëm akia Mbretëria ka qerell llaçhipe e manushengje. O Jezui vaqerdas akalesqe gjer kana mullo. (Luka 4:43; 8:1; 23:42, 43) Ov phendas kaj ili pire dishepuja te predikonenas akale Mbretëriaqe. Nëse avella tute jekh manush kaj vaqerella i Mbretëria e Devlesqi, so feja isi les?Dikh ko Mateu 24:14.

  • O dishepuja e Jezuesqe na lena pjesa akale billaçhe dynjajate. Akale manusha diqhona katar o vavera se na lenapes politikasar hem çhumunencar sar o proteste. (Gjoni 17:16; 18:36) Po akhall, na qerena o billaçhipe kaj qerella sari i dynjaja.Dikh ko Jakovi 4:4.

  • O çaçe të krishterja mangjena but jekh-jeqhes. O Llafi e Devlesko sikavella len kaj ma te diqhen e manushen se isi kale ami parne, por te respektonen len. O hohavne feje lena pjesa ko lufte ama, o çaçe besimtarja na qerena akhall. (Mikea 4:1-3) O çaçe të krishterja dena lengji koha hem so isi len kaj te den illo e vaverengje hem te ndihmonen len.Dikh ko Gjoni 13:34, 35; 1 Gjonit 4:20.

4. A xhanesa akana kon isi i çaçi feja?

So feja sikavella katar i Bibla, nderonella o nav e Devlesko hem vaqerella se vetëm i Mbretëria e Devlesqi isi i shpresa e manushengji? So feja mangjella sare e manushen hem na xhalla ki lufta? So phenesa?Dikh ko 1 Gjonit 3:10-12.