Xha ki përmbajtja

Xha ki dujto menuja

Xha ki tabela e përmbajtjes

O Dëshmitarja e Jehovaesqe

rome (shqipëri)

O Llaçho haberi katar o Devell!

 O SIKLOIPE 12

Sar te oves pashe e Devlesar?

Sar te oves pashe e Devlesar?

1. A shunella o Devell sare o lutje?

O Devell mangjella kaj sare o manusha te oven pashe lesar kana molinenapes. (Psalmi 65:2) Ama, ov na shunella sare o lutje. Për shembull, o Devell na shunella o lutje jekh romesqe kaj marella pe romna. (1 Pjetrit 3:7) Po akhall, kana o Izraelitja na nikavenas vast katar o billaçhipe, o Devell na shunellas lengje lutje. I lutja isi jekh nderi. O Devell shunella ili o lutje odolengje kaj qerde billaçhipe ama mukle akava drom.Dikh ko Isaia 1:15; 55:7.

2. Sar te molinasa amen?

Manglollapes te molinasa amen vetëm e Jehovaesqe, se ov qerdas amen. (Mateu 4:10; 6:9) Isinam të papërsosur, akhall manglollapes te molinasa amen ko nav e Jezuesko, se ov mullo amare mëkatengje. (Gjoni 14:6) O Jehovai na mangjella kaj te vaqeras lesqe po jekhsoj. Ov mangjella kaj te lutinjovasa katar o illo.Dikh ko Mateu 6:7; Filipianëve 4:6, 7.

O amaro Krijuesi shunella hem o lutje kaj qerasa amare godjasar. (1 Samuelit 1:12, 13) Ov mangjella kaj te molinasa amen lesqe çdo vakteste, saba, akshami, angllall se te has maro ami kana isi amen hallja.Dikh ko Psalmi 55:22; Mateu 15:36.

3. Sosqe qidjona o të krishterja sare?

Nanaj llokho te oves pashe e Devlesar, se but manusha na besonena leste hem asana kana shunena se ov ka anell llaçhipe ki phuv. (2 Timoteut 3:1, 4; 2 Pjetrit 3:3, 13) Ja sosqe manglollapes kaj te beshas e manushencar kaj besonena ko Devell. Isi amen nevoja jekh-jeqhesqe.Dikh ko Hebrenjve 10:24, 25.

 Po te beshas odolencar kaj mangjena e Devles, ka ovell po llokho amengje kaj te ovas pashe e Devlesar. Ko mbledhje kaj xhana o Dëshmitarja e Jehovaesqe llasa illo katar o besimi e vaverengo.Dikh ko Romakëve 1:11, 12.

4. Sar te oves pashe e Devlesar?

Kana mendonesa hor odolengje kaj siklillan ki Bibla ovesa po pashe e Jehovaesar. Mendone çdofora lesqe llafja, se so qerdas ov hem so ka qerell ov po pallall. Kana molinesa hem mendonesa o mangjipe hem o xhanlipe e Devlesko, pherjolla to illo.Dikh ko Josiu 1:8; Psalmi 1:1-3.

Tu ka oves pashe e Devlesar po te besones leste. Sar jekh luludi kaj mangjella pani se shuqolla, ili amen mangjollapes te parvaras sofora amaro besimi.Dikh ko Mateu 4:4; Hebrenjve 11:1, 6.

5. So llaçhipe ka t’heres po te oves pashe e Devlesar?

O Jehovai interesonjolla odolengje kaj mangjena les. Ov na muqella asjekh çhumuni te nikavell amaro besimi ili amari shpresa kaj te jetonas sofora. (Psalmi 91:1, 2, 7-10) Ov sikavella amen so çhumunja t’hovena ko rreziqi amaro sastipe hem amari lumturia. O Jehovai sikavella amen sar te qeras jekh jeta po llaçhi.Dikh ko Psalmi 73:27, 28; Jakovi 4:4, 8.