Xha ki përmbajtja

Xha ki tabela e përmbajtjes

O Dëshmitarja e Jehovaesqe

Ikllar i çhib rome (shqipëri)

 O SIKLOIPE 5

So mangjella te qerell o Devell e phuvjaqe?

So mangjella te qerell o Devell e phuvjaqe?

1. Sosqe qerdas i phuv o Devell?

O Jehovai denas i phuv e manushengje. Oj isi amaro qher. Akhall, o seftune manusha, o Adami hem i Eva, na qerdile kaj te beshenas opre,—se o Devell qerdas engjëja kaj te beshenas ot’he. (Jobi 38:4, 7) O Devell t’hodas e manushen ki parajsa, ki baça e Edenesqi. Ot’he isine jekh t’han but llaçho. (Zanafilla 2:15-17) O Jehovai denas lengje i mundësia kaj te jetonenas sofora ki parajsa ki phuv.Dikh ko Psalmi 37:29; 115:16.

Po angllall, kokori i baça e Edenit isine parajsa. O Adami hem i Eva ka pherenas i phuv manushencar hem ka qerenas sari i phuv parajsa. (Zanafilla 1:28) I phuv na ka shkatrronjoll asjekhora. Oj ka açholl sofora e manushengo qher.Dikh ko Psalmi 104:5.

2. Sosqe akana i phuv nanaj parajsa?

O Adami hem i Eva na shunle e Devles, akhall o Jehovai nikadas len avri katar i baça e Edenit. I parajsa nashli lendar hem asjekh manush nashtin qerellas lla palem. I Bibla phenella: «I phuv isi ko vasta e billaçhengje».Jobi 9:24.Dikh ki Zanafilla 3:23, 24.

A nikadas vast o Jehovai katar o qëllimi kaj isine les e manushengje? Na! Ov isi but zorano hem qerella çdofora odia kaj mangjella. (Isaia 45:18) Ov ka qerell kaj o manusha te jetonen palem ki parajsa.Dikh ko Psalmi 37:11, 34.

3. Sar ka qerdjoll palem i phuv parajsa?

I phuv ka qerdjoll parajsa kana o Jezui te mbretëronell sar Mbreti e Devlesko. Ki jekh lufta kaj vaqerena llaqe Harmagedon, o Jezui hem pire engjëja ka mudarell sare e dushmanjen e Devlesqe. Po pallall, ov ka phandell e  Satanaes 1.000 bersha. O manusha e Devlesqe ka açhon xhivde se o Jehovai ka drejtonell hem ka arakhavell len. Odole ka gëzonen i jeta sofora ki parajsa ki phuv.Dikh ko Zbulesa 20:1-3; 21:3, 4.

4. Kana ka len fundi amare hallja?

Kana ka kusell o Devell o billaçhe çhumunja katar i phuv? O Jezui denas amengje jekh «shenja» kaj te xhanas se kana fundi ka ovellas pashe. O çhumunja kaj dikhasa ki dynjaja çhuvena ko rreziqi i jeta e manushengji hem sikavena se jetonasa ko «përfundimi i sistemit.»Dikh ko Mateu 24:3, 7-14, 21, 22.

Kana te mbretëronell 1.000-bersha, o Jezui ka kusell sare amare hallja. (Isaia 9:6, 7; 11:9) Ov ka ovell hem mbreti, hem kryeprifti kaj te kusell sare o mëkatja odolengje kaj mangjena e Devles. Akhall, katar o Jezui, o Devell ka kusell sare o nasvalipe, o phuripe hem o meripe.Dikh ko Isaia 25:8; 33:24.

5. Kon ka jetonell ki parajsa ki phuv?

Ki Salla e Mbretëriaqi, ka diqhes manusha kaj mangjena e Devles hem qerena sar mangjella ov

Ki parajsa ka jetonen odole kaj shunena e Devles. (1 Gjonit 2:17) O Jezui biçhadas pire malen kaj te rodenas e kovlen manushen. Ka sikavenas len sar te oven llaçhe ko jakha e Devlesqe. Avdie, o Jehovai qidella akale manushen kaj te jetonen ki parajsa ki phuv. (Sofonia 2:3) Ki Salla e Mbretëriaqi e Jehovaesqe Dëshmitarengje, o manusha siklona sar te oven po llaçhe roma hem dada, romna hem daja. Bare hem tikne adhuronena e Devles hem siklona sar te nikaven llaçhipe katar o llaçho haberi.Dikh ko Mikea 4:1-4.