Xha ki përmbajtja

Xha ki dujto menuja

Xha ki tabela e përmbajtjes

O Dëshmitarja e Jehovaesqe

rome (shqipëri)

O Llaçho haberi katar o Devell!

 O SIKLOIPE 8

Sosqe muqella o Devell o billaçhipe hem o vojpe?

Sosqe muqella o Devell o billaçhipe hem o vojpe?

1. Katar avile o billaçhipe?

O Devell muqella o qeverie e manushengje kaj te diqhen se nashtin putjarena kokori pire problemja

O billaçhipe avile ki dynjaja kana o Satanai vaqerdas o seftuno hohaipe. Ko fillimi, o Satanai isine i përsosur hem llaçho engjëlli ama, «na beshllo i vendosur ki e vërteta». (Gjoni 8:44) Ov mangjellas kaj o manusha te adhuronenas les, na e Devles. Akhall, hohadas e seftune romna, e Eva, hem pherdas llaqi godi kaj ma te shunellas e Devles. Akhall, o Adami gjello pallall ki Eva hem na shunllas e Devles. Akia kaj qerdas o Adami anllas amengje dukhaipe hem meripe.Dikh ki Zanafilla 3:1-6, 19.

Kana o Satanai phendas e Evaqe ma te shunellas e Devles, ov niklistillo kundër katar o sovraniteti e Devlesko, e po Baresko. But manusha avdie çhude tele e Devles sar Sundimtari hem lele i ana e Satanaesqi. Akhall, o Satanai isi «o sundimtari akale dynajajako».Dikh ko Gjoni 14:30; 1 Gjonit 5:19.

2. A qerdas llaçhe sare o çhumunja o Devell?

O Devell qerdas sare o çhumunja but llaçhe. O manusha hem o engjëja qerdile kaj te shunenas e Devles. (Ligji i përtërirë 32:4, 5) O Devell qerdas amen të lirë. Isi amare vasteste te qeras llaçhipe ami billaçhipe. Akhall, isinam të lirë kaj te sikavas se mangasa e Devles.Dikh ko Jakovi 1:13-15; 1 Gjonit 5:3.

3. Sosqe o Devell muqella o billaçhipe deri akana?

O Jehova muqella e manushen hanik vakti kaj te oven kundra katar ko sovraniteti lesko. Sosqe? Te sikavell len se nashtin qerena bi lesko. (Eklisiastiu 7:29; 8:9) Isi 6.000 bersha kaj o manusha nanaj ko sundimi e Devlesko hem  dikhasa se sar isi o çhumunja avdie. O qeverie e manushengje na nikade o lufte, o mudaripe, o nasvalipe hem o billaçhipe.Dikh ko Jeremia 10:23; Romakëve 9:17.

Vaversoj katar o sundimi e manushengo, i qeverisja e Devlesqi, anella llaçhipe odolengje kaj mangjena les. (Isaia 48:17, 18) But pashe, o Jehovai ka nikavell sare o qeverie e manushengje. Sare o manusha kaj mangjena e Devles sar Sundimtari, ka açhon xhivde ki phuv.Isaia 11:9.Dikh ko Danieli 2:44.

4. So della amengje o durimi e Jehovaesko?

O Satanai vaqerdas se sare o manusha shërbinena e Jehovaesqe vetëm kaj te len llaçhipe lestar. Mangjesa te sikaves se akia isi hohaipe? Isi tire vasteste! O durimi e Devlesko della sare amengje i mundësia kaj te mot’hovasa se mangasa i qeverisja e Devlesqi ami e manushengji. Odallasar kaj qerasa amare jetate mot’hovasa kas mangasa.Dikh ko Jobi 1:8-12; Proverbat 27:11.

5. Sar te zgjedhinas e Devles sar amaro Mbreti?

Odia kaj qerasa sikavella nëse mangasa e Devles sar Mbreti

Zgjedhinasa e Devles sar Mbreti kana siklovasa hem qerasa o çaço adhurimi kaj isi ki Bibla. (Gjoni 4:23) Sar o Jezui, çhuvasa tele e Satanaes sar Sundimtari kana na llasa amen politikasar hem na xhasa ki lufta.Dikh ko Gjoni 17:14.

O Satanai qerella kaj o manusha te xhan pallall ko çhumunja imorale. Kana çhuvasa tele akale çhumunja o malla hem amare manusha mund te tallinen amen ose koshen amen. (1 Pjetrit 4:3, 4) Akhall, so ka qeras? A ka beshas odolencar kaj mangjena e Devles? A ka bindiniovasa lesqe ligjja kaj isi mangle hem xhanle? Po te qeras akhall, sikavasa se o Satanai hohadas. Ov phendas se asjekh na shunella e Devles kana nakhavella billaçhipe, po akia nanaj me çaçe.Dikh ko 1 Korintasve 6:9, 10; 15:33.

O Devell mangjella but e manushen. Akallatar, xhanasa kaj o billaçhipe hem o vojpe amare ka nashen. Odole kaj besonena me xherxhek, ka jetonen sofora ki phuv.Dikh ko Gjoni 3:16.