Xha ki përmbajtja

Xha ki tabela e përmbajtjes

O Dëshmitarja e Jehovaesqe

Ikllar i çhib rome (shqipëri)

 O SIKLOIPE 7

So isi i Mbretërija e Devlesqi?

So isi i Mbretërija e Devlesqi?

1. So isi i Mbretëria e Devlesqi?

Sosqe nanaj vaver Mbreti sar o Jezui?MARKU 1:40-42.

I Mbretëria e Devlesqi isi jekh qeveria opre. Oj ka nikavell sare o qeverie e manushengje hem ka qerell odia kaj mangjella o Devell, opre hem tele ki phuv. O haberi e Devlesqe Mbretëriaqe isi jekh llaçho haberi. But pashe, i Mbretëria e Devlesqi ka pherell i nevoja e manushengji jekh llaçhe qeveriasqe. Oj ka qerell kaj sare o manusha te naqhen llaçhe.Dikh ko Danieli 2:44; Mateu 6:9, 10; 24:14.

Jekh mbretëria isi lla jekh mbreti. Akhall, o Jehovai çhudas Mbreti pe Çhaves, e Jezues.Dikh ki Zbulesa 11:15.

2. Sosqe nanaj vaver Mbreti sar o Jezui?

Nanaj vaver Mbreti sar o Çhavo e Devlesko sesosqe ov isi llaçho hem isi i vendosur te qerell odia kaj isi e drejtë. (Gjoni 1:14) Po akhall, isi but zorano kaj te ndihmonell e manushen, sesosqe ov ka mbretëronell katar opre. Kana ushtindillo katar o meripe, ov gjello opre hem beshllo ki e djathta e Jehovaesqi. (Hebrenjve 10:12, 13) Po pallall, o Devell denas lesqe zoranipe kaj te mbretëronell.Dikh ko Danieli 7:13, 14.

3. Kon ka mbretëronell e Jezuesar?

E Jezuesar opre ka mbretëronell jekh grupi kaj isi «të shenjtë». (Danieli 7:27) O seftune kaj zgjedhindas o Devell isine o apostullja e Jezuesqe. O Jehovai rodella palem mursha hem xhuvla besniqja kaj te oven të shenjtë. Sar o Jezui, odole xhivindovena sar engjëj.Dikh ko Gjoni 14:1-3; 1 Korintasve 15:42-44.

 Qizom xhene ka xhan opre? O Jezui phendas kaj isi jekh «kopeja tikni». (Luka 12:32) Odole isi 144.000 xhene hem ka mbretëronen e Jezuesar oprall ki phuv.Dikh ki Zbulesa 14:1.

4. So qerdillo kana o Jezui lellas i Mbretëria ko vast?

I Mbretëria e Devlesqi fillondas te mbretëronell ko bersh 1914. * Odole vakteste, o Jezui çhuvdas tele ki phuv e Satanaes hem lesqe demonja. O Satanai holandillo but hem fillondas te qerellas billaçhipe sari ki dynjaja. (Zbulesa 12:7-10, 12) Qysh odole vakteste o manusha cidena but billaçhipe. O lufte, o bokhalipe, o nasvalipe hem o tërmetja isi jekh «shenja» kaj sikavena amengje se but pashe i Mbretëria ka avell hem ka llaçharell sare o çhumunja.Dikh ko Luka 21:7, 10, 11, 31.

5. So qerella i Mbretëria e Devlesqi?

Katar ki vepra e predikimit sari ki dynjaja, qysh avdie i Mbretëria e Devlesi qidella e manushen sare ko t’hana. Milionja kovle manusha lena i ana e Jezuesqi, sar lengo Mbreti. I Mbretëria e Devlesqi ka mbrojnell len kana te shkatërronell akia dynjaja billaçhi. Akhall, kon mangjella te lell llaçhipe katar i Mbretëria e Devlesqi, manglollapes kaj te shunell çdofora e Jezues.Dikh ko Zbulesa 7:9, 14, 16, 17.

Ko 1.000 bersha, akia Mbretëria ka qerell palem o qëllimi kaj isineles o Devell po angllall e manushengje. Sari i phuv ka qerdjoll parajsa. Po pallall, o Jezui ka dell i Mbretëria pe Dadesqe, e Jehovaesqe. (1 Korintasve 15:24-26) Kasqe mangjesa te vaqeres akale Mbretëriaqe?Dikh ko Psalmi 37:10, 11, 29.

 

^ o par. 6 Kaj te siklos po but i profecia e Biblaqi e bershesqe 1914, dikh o faqje 215-218 ko libri Çfarë mëson vërtet Bibla?