Xha ki përmbajtja

Xha ki dujto menuja

Xha ki tabela e përmbajtjes

O Dëshmitarja e Jehovaesqe

rome (shqipëri)

O Llaçho haberi katar o Devell!

 O SIKLOIPE 11

So llaçhipe dena amengje o parimja e Biblaqe?

So llaçhipe dena amengje o parimja e Biblaqe?

1. Sosqe manglollapes amengje jekh drejtimi?

I jeta isi peshqeshi katar o Devell. So manglollapes te qeras akana kaj xhanasa akia?PSALMI 36:9.

O Devell kaj qerdas amen, isi po xhanllo amendar. Sar jekh Dad mangllo, ov isi les kujdesi amengje. Ama, na qerdas amen kaj te phiras amare sheresar. (Jeremia 10:23) Akhall sar jekh tikno maksemi manglollapes te sikloll pe dadestar, ili amen manglollapes kaj te siklovas katar o Devell. (Isaia 48:17, 18) O parimja e Biblaqe sikavena hem drejtonena amen so te qeras amare jetate. Akia isi jekh peshqeshi katar o Devell.Dikh ko 2 Timoteut 3:16.

O parimja hem o ligjja e Biblaqe sikavena amen sar te qeras amari jeta po llaçhi akana hem sar te gëzonas o llaçhipe kaj ka aven sofora. O Devell kaj qerdas amen isi les e drejta kaj te drejtonell amen hem akhall isinam mirënjohës akalesqe.Dikh ko Psalmi 19:7, 11; Zbulesa 4:11.

2. So isi o parimja e Biblaqe?

O parimja e Biblaqe isi godjavera llafja kurse o ligjja vaqerena so te qeras hem so ma te qeras jekh situatate. (Ligji i përtërirë 22:8) Kaj te xhanas sar te qeras so phenella jekh parimi, manglollapes te mendonas po but lesqe. (Proverbat 2:10-12) Qerasa jekh shembulli. I Bibla sikavella se i jeta isi peshqeshi katar o Devell. Akava parimi drejtonella amen kana isinam qhere, ki buti, ami kana llasa jekh drom. Akia ndihmonella amen kaj ma te çhuvasa ko rreziqi i jeta amari hem e vaverengji.Dikh ko Veprat 17:28.

3. Kon isi o duj parimja po bare?

O Jezui vaqerdas duj parimja kaj isi o po bare. O seftuno parimi sikavella amengje kon isi o  qëllimi jetako—te pinxharas e Devles, te mangas les hem te shërbinas lesqe besniqja. Akava isi o parimi o po baro. Çdo çhumuni kaj qerasa, manglollapes te astaras ki godi akava parimi. (Proverbat 3:6) Odole kaj qerena akhall, ka oven malla e Devlesar, ka oven me çaçe gëzome hem ka jetonen sofora.Dikh ko Mateu 22:36-38.

O vaver parimi ndihmonella amen kaj te nakhavas llaçhe e vaverencar. (1 Korintasve 13:4-7) Ka qeras akhall, po te dikhas sar qerella o Devell e manushencar.Dikh ko Mateu 7:12; 22:39, 40.

4. So llaçhipe dena amengje o parimja e Biblaqe?

O parimja e Biblaqe sikavena e familjen kaj te mangjen jekh-jeqhes. (Kolosianëve 3:12-14) O Llafi e Devlesko mbrojnella e familjen hem sikavella lengje o parimi se—o prandipe manglollapes te ovell sofora.Dikh ki Zanafilla 2:24.

Kana qerasa so sikavella i Bibla, ka t’herha so mangjollapes amengje kaj te ovas të lumtur. Për shembull, o pronarja lena ki buti e manushen kaj qerena so phenella i Bibla, kaj isi të ndershëm hem butjarne. (Proverbat 10:4, 26; Hebrenjve 13:18) Po akhall, o Llafi e Devlesko vaqerella se po te ovell amen so manglollapes, te ovas gëzome. Te mangas po but kaj te ovas malla e Devlesar se te xhasa pallall ko llove.Dikh ko Mateu 6:24, 25, 33; 1 Timoteut 6:8-10.

Kana qerasa so phenena o parimja e Biblaqe mbrojnasa amaro sastipe. (Proverbat 14:30; 22:24, 25) Për shembull, i Bibla vaqerella kaj ma te matjovasa. Po te shunas akava parimi, na ka qeras aksidentja hem ka ovell amen po llaçho sastipe. (Proverbat 23:20) O Jehovai muqella amen kaj te pijas alkoli, ama ma te matjovasa. (Psalmi 104:15; 1 Korintasve 6:10) O parimja e Biblaqe dena amengje llaçhipe se sikavena amen te ovas të kujdesshëm so qerasa hem so mendonasa. (Psalmi 119:97-100) Ama, o çaçe të krishterja na respektonena o kërkese e Devlesqe vetëm kaj te len llaçhipe, por kaj te nderonen e Jehovaes.Dikh ko Mateu 5:14-16.