Xha ki përmbajtja

Xha ki tabela e përmbajtjes

O Dëshmitarja e Jehovaesqe

Ikllar i çhib rome (shqipëri)

 O SIKLOIPE 14

Sosqe o Devell isi les jekh organizata?

Sosqe o Devell isi les jekh organizata?

1. Sosqe o Devell qerdas e izraeliten të organizuar?

Katar o Abrahami, o Jehovai qerdas jekh kombi hem denas lengje ligje. Akale kombesqe t’hodas o nav ‘Izrael’. Lengji buti isine te astarenas ose te diqarensa o adhurimi i vërtetë hem e Devlesqe llafja. (Psalmi 147:19, 20) O manusha sare ko kombja ka lenas llaçhipe katar o Izraeli.Dikh ki Zanafilla 22:18.

O Devell zgjedhindas e izraeliten kaj te ovenas lesqe dëshmitarja. I jeta kaj qerde o izraelitja, sikavella amengje se so llaçho isi kana o manusha shunena o ligjja e Devlesqe. (Ligji i përtërirë 4:6) Katar o izraelitja o vavera manusha mund te pinxharenas se kon isi o çaço Devell.Dikh ko Isaia 43:10, 12.

2. Sosqe o çaçe të krishterja isi të organizuar?

Vakti po pallall, o Izraeli mukllas e Devles hem ov çhuvdas len tele sar kombi. Lengje t’haneste o Jehovai çhuvdas o kongregacioni i krishterë. (Mateu 21:43; 23:37, 38) Akana, ko t’han e Izraelitengo, sar dëshmitarja e Jehovaesqe isi o të krishterja të vërtetë.Dikh ko Veprat 15:14, 17.

O Jezui sikadas pire dishepuja kaj te predikonenas o llaçho haberi hem te qerenas dishepuja sare ko kombja. (Mateu 10:7, 11; 24:14; 28:19, 20) Akana ko fundi akalla dynjajako, akia vepra barjolla po but. Isi hera e parë kaj o Jehovai qidella miljonja manusha sari ki dynjaja ko adhurimi i vërtetë. (Zbulesa 7:9, 10) O çaçe të krishterja isi të organizuar kaj te den illo jekh-jeqhesqe hem te ndihmonen len. O programi e Biblako kaj qerena ko mbledhje isi jekhsoj sari ki dynjaja.Dikh ko Hebrenjve 10:24, 25.

 3. Sar fillondas i organizata e Dëshmitarëve të Jehovait amare divesende?

Ko bersha 1870, jekh grupi tikno manushencar kaj lexonenas i Bibla puçarde llate çaçe sikloipe kaj isine mukle but vaktja. Akalla xhene xhanenas se o Jezui sikadas o kongregacioni i krishterë kaj te predikonenas. Akhall, qerde jekh fushata sari ki dynjaja kaj te vaqerenas e Mbretëriaqe. Ko bersh 1931 lele o nav Dëshmitarja e Jehovaesqe.Dikh ko Veprat 1:8; 2:1, 4; 5:42.

4. Sar isi të organizuar o Dëshmitarja e Jehovaesqe?

Ko shekulli jekh, o kongregacionja të krishtere lenas drejtimi katar jekh trupi udhëheqës kaj pranonellas e Jezues sar o Baro ko kongregacioni. (Veprat 16:4, 5) Ili avdie, o Dëshmitarja e Jehovaesqe sari ki dynjaja lena drejtimi katar jekh Trupi Udhëheqës. Akale isi phure xhanle të krishterja. Odole diqhena sar xhalla i buti ko zyre e degëve të Dëshmitarëve të Jehovait sari ki dynjaja. Ot’he qerdjona libre ko 600 çhiba kaj te ndihmonen amen te kuptinas i Bibla. Akhall, 100.000 kongregacionja sari ki dynjaja lena o inkurajimi hem o drejtimi kaj della o Trupi Udhëheqës katar i Bibla. Ko çdo kongregacioni isi mursha xhanle kaj qerena buti sar phure ose mbikëqyrësja. Odole isi len kujdesi hem kamena i kopeja e Devlesqi.Dikh ko 1 Pjetrit 5:2, 3.

O Dëshmitarja e Jehovaesqe isi të organizuar kaj te vaqeren o llaçho haberi e vaverengje hem te qeren dishepuj. Sar o apostuja, amen xhasa qher qhereste. (Veprat 20:20) Po akhall, sikavasa i Bibla e manushencar kaj mangjena but i e vërteta. Ama, o Dëshmitarja e Jehovaesqe nanaj vetëm jekh organizata. Isinam jekh familja jekh llaçhe Dadesar kaj mangjella amen. Isinam phralla hem phenja kaj mangasa jekh-jeqhes. (2 Selanikasve 1:3) O populli e Jehovaesko isi i organizuar kaj te qerell odia kaj mangjella o Devell hem kaj te ndihmonell e manushen. Akhall, odole isi i familja po e lumtur ki phuv.Dikh ko Psalmi 33:12; Veprat 20:35.