Xha ki përmbajtja

Xha ki dujto menuja

Xha ki tabela e përmbajtjes

O Dëshmitarja e Jehovaesqe

rome (shqipëri)

O Llaçho haberi katar o Devell!

 O SIKLOIPE 13

Kon isi o llaçho haberi e fejengje?

Kon isi o llaçho haberi e fejengje?

1. A isi llaçhe sare o feje?

Çdo fejate isi llaçhe manusha kaj rodena e Devles. O llaçho haberi isi se o Devell diqhella akale manushen hem interesonjolla lengje. Ama, katar o feje qerdile but billaçhipe. (2 Korintasve 4:3, 4; 11:13-15) Sar shunasa ko televizori, but feje xhana ko lufte, lenapes me terrorizëm hem torturinena e manushen. Po akhall, qerena çhumunja të pista e maksemencar hem trajtonena len billaçhe. E çaçe besimtarengje dukhalla lengo illo kana diqhena akalen!Dikh ko Mateu 24:3-5, 11, 12.

I çaçi feja nderonella e Devles, ama i hohavni feja llaxhasqerella les. Akalla feje sikavena çhumunja kaj nanaj ki Bibla. Vaqerena sikloipe hohavne e Devlesqe hem çhumunja hohavne se so ovella e mulencar. Ama, o Jehovai mangjella kaj o manusha te xhanen odia kaj isi me xherxhek lesqe.Dikh ko Ezekieli 18:4; 1 Timoteut 2:3-5.

2. Kon isi o llaçho haberi e fejengje?

O Jehovai na hohadjolla katar o feje kaj phenena se mangjena les por kaj me çaçe mangjena e Satanaesqi dynjaja. (Jakovi 4:4) O Llafi e Devlesko phenella kaj sare o hohavne feje isi sar «i Bari Babilonia». I Babilonia isine jekh purani diz. Ot’he niklistile sare o hohavne feje pallall ki Përmbytja ko vakti e Noesko. But pashe, o Devell ka nikavell sare o feje kaj mashtronena e manushen hem qerena phari lengji jeta.Dikh ki Zbulesa 17:1, 2, 5, 16, 17; 18:8.

Isi po but llaçhe haberja. O Jehovai na harronella e llaçhe manushen kaj isi ko hohavne feje sari ki dynjaja. Ov qidella len hem sikavella lengje odia kaj isi me xherxhek.Dikh ko Mikea 4:2, 5.

 3. So manglollapes te qeren o llaçhe manusha?

I çaçi feja bashkonella e manushen

O Jehovai interesonjolla e llaçhe manushengje kaj mangjena so isi me çaçe hem llaçhi. Ov vaqerella lengje kaj te muqen i hohavni feja. O manusha kaj mangjena e Devles qerena ndryshimja pe jetate kaj te oven sar mangjella ov.Dikh ki Zbulesa 18:4.

Kana o llaçhe manusha, ko shekulli jekh, shunle o llaçho haberi katar o apostuja, gëzonde hem pranonde les. O Jehovai sikadas len sar te jetonenas po llaçho hem denas lengje shpresa. Odole isi jekh shembulli amengje se shunde o llaçho haberi hem mukle e Jehovaes të parin pe jetate.Dikh ko 1 Selanikasve 1:8, 9; 2:13.

Sare odolen kaj muqena i hohavni feja, o Jehovai pritinella len pe familjate kaj isi o çaçe besimtarja. Po te les i ftesa katar o Jehovai ka ovell tut jekh miqësia lesar, jekh nevi familja odolencar kaj besonena ko Jehovai hem i jeta sofora.Dikh ko Marku 10:29, 30; 2 Korintasve 6:17, 18.

4. Sar ka qerell të lumtur o Devell e manushen sari ki phuv?

O gjykimi kaj ka avell e hohavne fejengje isi jekh llaçho haberi. Akia ka lloqjarell e manushen sari ki phuv. Akalla feje na ka hohaven hem na ka ndajnen palem e manushen. Sare ka oven qidime ko adhurimi i vërtetë e Devlesko.Dikh ki Zbulesa 18:20, 21; 21:3, 4.