Xha ki përmbajtja

Xha ki dujto menuja

O Dëshmitarja e Jehovaesqe

rome (shqipëri)

Kaj te arakhas o përgjigje e puçhimnangje po bare ki jeta?

Kaj te arakhas o përgjigje e puçhimnangje po bare ki jeta?

Arakhasa len . . .

  • ki shkenca?

  • ko xhanle manusha?

  • ki Bibla?

 JEKH MANUSH KAJ SHKROJNDAS I BIBLA MOLINDAS PES E DEVLESQE

Qer man te havav. . .  Tiro llafi isi o çaçipe.’Psalmi 119:144, 160, O Përkthimi Nevi Dynjava.

I Bibla della përgjigje but manushengje.

Mangjesa te oves jekh lendar?

Siti jw.org/jw-rml ka ndihmonell tut.

LEXONE ko siti

DIKH video kati i Bibla

ÇUÇAR botimja

 SAVI AKELE PUÇHIMNANDAR MANGJESA TE XHANES PO BUT?

  • Sosqe jetonasa?

  • A avena katar o Devell o çhidipe?

  • So ovella kana amen merasa?

Arakh so phenella i Bibla akele puçhimnangje ko jw.org/jw-rml.

(Xha ko BOTIMJA › LIBRE HEM BROSHURE)

^ o par. 16 Isi Shqip hem but vavera çhibende

^ o par. 17 Isi Shqip hem but vavera çhibende

^ o par. 18 Isi Shqip hem but vavera çhibende