Xha ki përmbajtja

Xha ki dujto menuja

O Dëshmitarja e Jehovaesqe

rome (shqipëri)

Gjila kaj te adhuronas e Devles

Çuçar llaçhe gjila kaj te ushares hem te adhurones e Devles Jehova. Isi gjila vokale, orkestrale hem instrumentale.

 

Avell amengje keq, akia nanai tiri çhibate.

O faqje tele isi akele çhibate: