Xha ki përmbajtja

O Dëshmitarja e Jehovaesqe

rome (shqipëri)

“Akoa llaçho haberi e Mbretëriako ka phiradovell sari ki phuv.”—Mateu 24:14.

O Dëshmitarja e Jehovaesqe—Kon isinam amen?

Ili sosqe avasa vavera thanendar hem vaqerasa vavera çhiba, sare, isi amen jekh qëllimi. Po but, mangasa te nderonas e Jehovaes, e Devles kaj vaqerella i Bibla hem kaj qerdas çdo çhumuni. Mangasa te qeras sar o Jezui hem isinam but të lumtur kaj çardindovasa të krishterë. Sekon amendar nakhavella vakti çdo fora kaj te ndihmonell e manushen te sikloven e Biblaqe hem e Devlesqe Mbretëriaqe. Amen vaqerasa e Jehovaesqe hem lesqe Mbretëriaqe, ja sosqe çardindovasa o Dëshmitarja e Jehovaesqe.

Rode amare siteste. Lexone i Bibla online. Siklov po but amengje hem odolengje kaj paqjasa.

 

Rode jekh studimi e biblako

Sikloipe katar i Bibla billovengo kaj hem kana te mangjes.

Video katar i Bibla

Video online kaj barjarena o besimi ko Devell.

Botimja kaj rodenapes

Dikh o botimja kaj rodenapes hem o neve.

Dikh video ki çhib e vastencar

Studione i Bibla ki çhib e vastencar.