Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μάρτυρες του Ιεχωβά

Ρομανί (Νότια Ελλάδα)

«Ανταλά λατσσέ αμπέρια ι βασιλειάκε κα βακέρντιβεν σαρί κι πφουβ».—Ματθαίος 24:14.

Μάρτυρες του Ιεχωβά—Κον Ισινάμ;

Ισινάμ τζενέ από μπουτ τθεμά ντα μπουτ τσσιμπά, ντα σαρό κο ντουνιάς τθεράσα ο ίδιος σκοπός. Ο πιο σημαντικός αμένγκε ισί τι ντας δόξα κο Ιεχωβά, κο Ντεβέλ σο κερντάς σαρέ ο πράγματα ντα σο σικλιλάμ-λες κατά Αγία Γραφή. Κεράσα οντουβά σο μπορίνασα για τι μοιάζας κο Ιησούς Χριστός ντα ισινάμ μπουτ περήφανοι σο βακέρντιβασα Χριστιανοί. Σαρέ ντάσα μπουτ χρόνος για τι βοηθίνας ι τζενέν τι σικλιόν για την Αγία Γραφή ντα για τη Βασιλεία ι Ντεβλέσκι. Επειδή κεράσα λάφι ι Ντεβλέσκε ντα για τη Βασιλεία λέσκι, οτθάρ τζανένα-αμέν σαρ Μάρτυρες του Ιεχωβά. Μπουτ τζενέ βακερένα αμένγκε «Ιεχωβάδες» ή γιαβέρτουλους «Ιεχωβίτες», αλλά αμέν να μανγκάσα τι βακερέν αμένγκε αντικάς—ισί σαρ πρασαϊπέ αμένγκε.

Ρόντεν κο ιστότοπος αμαρέστε. Διαβάνεν ι Αγία Γραφή κο Ίντερνετ. Σικλιόν πιο μπουτ αμένγκε ντα οντουλένγκε σο πακιάσα.

 

Μανγκέν τι Σικλιόν Κατά Αγία Γραφή

Σικλιόν κατά Αγία Γραφή χωρίς τι ποκινέν, οτθέ σο μανγκένα ντα κάνα μανγκένα.

Αρακχέν Βίντεα

Ντικχέν αμαρέ βίντεα κο Ίντερνετ.

Συναθροίσεις σο Κερένα ο Μάρτυρες του Ιεχωβά

Σικλιόν κατέ κεράσα συναθροίσεις ντα σαρ ντάσα δόξα ι Ντεβλές.

Οντουλά σο Μανγκάσα τι Σικαβάς Τουμένγκε

Ντικχέν οντουλά σο ισί ακανά κο ιστότοπος, ντα οντουλά σο μανγκάσα τι σικαβάς τουμένγκε.

Ντικχέν Βίντεα κι Νοηματική Τσσιπ

Χρησιμοποιήνεν βίντεα κι νοηματική τσσιπ για τι ντικχέν σο βακερέλα η Αγία Γραφή.