Dža ko sadržaj

Dža ko sadržaj

E Jehovase svedokija

Birin i čhib Romane (Srbija)

Ma te čhinava te ičeramen ko Isuseso zakon

Ma te čhinava te ičeramen ko Isuseso zakon

 SABALJE

 • 9.40 Muzika

 • 9.50 Džilji br. 17 hem molitva

 • 10.00 Soj tano e Isuseso zakon?

 • 10.15 Te ičeramen ko Isuseso zakon čak ked avera na dikhena amen

 • 10.30 Te ičeramen ko Isuseso zakon ked vačera o šukar haberi

 • 10.55 Džilji br. 70 hem obaveštenja

 • 11.05 Sose tano e Isuseso zakon najšukar?

 • 11.35 Vačeribe okoljendže so ka krstinenpe

 • 12.05 Džilji br. 51

PALO PLADNE

 • 13.20 Muzika

 • 13.30 Džilji br. 76

 • 13.35 Iskustvija

 • 13.45 Sikljovibe andi Stražarsko kula

 • 14.15 Te ičeramen ko Isuseso zakon ki familjija

 • 14.30 Ternaljen, ičeren tumen ko Isuseso zakon ki škola

 • 14.45 Džilji br. 35 hem obaveštenja

 • 14.55 Te manga jekh jekhe sar o Isus so manglja amen

 • 15.55 Džilji br. 13 hem molitva