Dža ko sadržaj

Dža ko sadržaj

E Jehovase svedokija

Birin i čhib Romane (Srbija)

 7

Soj tano e Devljeso Kraljevstvo?

Soj tano e Devljeso Kraljevstvo?

1. Soj tano e Devljeso Kraljevstvo?

Sose tano o Isus najšukar Kralj? (MARKO 1:40-42)

E Devljeso Kraljevstvo tano nebesko vladavina. Ov ka promini sa akala vladavine, te šaj te čerelpe e Devljesi volja sar ko nebo adžahar hem ki Phuv. Odoljese tano akava haberi ando Devljeso Kraljevstvo šukar. Pana hari, e Devljeso Kraljevstvo ka čerel jekh šukar vladavina savi o manuša mangena hem odoljese sare šaj te živinen ki Phuv. Čitinen Danijel 2:44 hem Matej 6:9, 10; 24:14.

Jekh kraljevstvo mora te ovelje kralj. O Jehova čhidža pe čhave e Isuse te ovel Kralj ko oljeso Kraljevstvo. Čitinen Pučaribe 11:15.

2. Sose tano o Isus najšukar Kralj?

E Devljeso čhavo tano najšukar Kralj sose tano manglo hem pravedno (Jovan 1:14). Isto adžahar, ov isilje moć te pomožini e manušen odoljese so ka vladini upri Phuv ando nebo. Palo odova ked hine uskrsnimo, ov dželo ko nebo hem bešlja ki Jehovasi desno strana (Jevrejendže 10:12, 13). Ked alo o vakti, o Devel dijalje moć te počmini te vladini. Čitinen Danijel 7:13, 14.

3. Ko ka vladini e Isuseja?

Jekh grupa koja vičinipe „sveta sluge“ ka vladinen e Isuseja ko nebo (Danijel 7:27). Prva birime manuša andi akija grupa hine tane e Isusese verna apostolija. O Jehova hem avdije birini verna muršen hem džuvljen te oven oljese sveta sluge. Ked uskrsninena hem on ovena duhovna osobe sar o Isus. Čitinen Jovan 14:1-3 hem 1. Korintskonendže 15:42-44.

 Kobor manuša ka džan ko nebo? O Isus vičijaljen „tikno stado“ (Luka 12:32). Oljengo broj tano 144 000 hem on ka vladinen e Isuseja upri Phuv. Čitinen Pučaribe 14:1.

4. So ulo ked o Isus počmija te vladini?

E Devljeso Kraljevstvo počmija te vladini ko 1914. berš. * Ked o Isus ulo Kralj, prvo so čerdža fordija e Benge hem oljese demonen ki Phuv. Odoljese o Beng but holjandža hem počmija te čerel bare muke ki celo Phuv (Pučaribe 12:7-10, 12). Tegani e manušengo pharipe počmija te ovel sa pobaro hem pobaro. Mariba, bokhaljipa, epidemije hem zemljotresija, sa odova tano znak so pana hari o Kraljevstvo ka ovelje kontrola upri celo Phuv. Čitinen Luka 21:7, 10, 11, 31.

5. So čerela e Devljeso Kraljevstvo akana, a so ka čerel ko vakti so avela?

Adžahar so vačeripe ando Devel ki celo Phuv, e Devljeso Kraljevstvo čedela buten manušen kotar sa o nacije. But manuša kola tane krotka mangena te šunen e Isuse kolje o Devel čhidža te ovel Kralj. E Devljeso Kraljevstvo ka arakhiljen ked ka oven uništime sa o lošna buča ki Phuv. Odoljese, sa kola mangena te oveljen šukaripe kotar e Devljeso Kraljevstvo valjani te sikljon sar te šunen e Isuse. Čitinen Pučaribe 7:9, 14, 16, 17.

Dži trajini o vakti ando 1 000 berša, e Devljeso Kraljevstvo ka ispunini odova so o Devel manglja e manušendže ki početka. Ked celo Phuv ka ovel raj, tegani o Isus ka irini o Kraljevstvo pe Dadese (1. Korintskonendže 15:24-26). Da lji pendžareja džikas kase šaj te vačere ando Devljeso Kraljevstvo? Čitinen Psalam 37:10, 11, 29.

 

^ odl. 6 Pobuter informacije sar ispunijape e biblijako proročanstvo kotar 1914. berš, šaj te dikhe ki strana 215-218 ki knjiga Šta Biblija zaista naučava?