Dža ko sadržaj

Dža ko pomoćno meni

Dža ko sadržaj

E Jehovase svedokija

Romane (Srbija)

Amaro hrišćansko dživdipe hem služba — radno sveska  |  oktobar 2017

 HRIŠĆANSKO DŽIVDIPE

Sar šaj pohor te sikljove ando Devljeso Lafi?

Sar šaj pohor te sikljove ando Devljeso Lafi?

Da lji mangeja te ačhove verno ko pharipa sar o Danijel? O Danijel hinelje navika pohor te sikljol ando Devljeso Lafi, čak hem o phare proročanstvija (Da 9:2). Ked pohor sikljoveja andi Biblija odova šaj te pomožinitu te ačhove verno. Šaj te bajačeri ti vera so e Jehovase lafija ka oven čače (Ješ 23:14). Isto adžahar, šaj te pomožinitu te bajačere to mangipe premalo Devel kova ka ohrabrinitu te čere okova soj tano šukar (Ps 97:10). Ama, kotar valjani te počmine te sikljove? Ače sar šaj te čere odova.

  • So valjani te sikljove? Te šaj te oveltu šukar navika te sikljove, valjani redovno te spreminetu sastankose. O čitibe andi Biblija ko celo kurko ka ovelče but korisno ako odvineja vakti hor te rode o buča kola na haljoveja. Disave birije te sikljoven pobuter kotar biblijake proročanstvija ja kotar plodija ando sveto duh. Isto adžahar, disave manglje pobuter te džanen kuri sa o Pavle dželo sar misionari ja so o Jehova čerdža ki Phuv. Ako diso na haljoveja andi Biblija, pisin odova ko jekh ljil hem aver puti rode o odgovor.

  • Kuri šaj te arakhe o odgovorija? Sar jekh opcija šaj te dikhe o film Alatke za pronalaženje duhovnog blaga. Na primer, prekalo akala alatke šaj te rode so predstavinena o svetska sile kola tane mothovde e životinjenca ando 7. šero ko Danijel.

  • Kobor vakti valjani te odvine te sikljove? Ako mangeja te bajačere ti duhovnost valjani redovno te proučine. Šaj te počmine adžahar so ka odvine hari vakti odoljese, ama sar džala o vakti šaj sa pobuter hem pobuter te proučine. Ked sikljoveja ando Devljeso Lafi odova tano isto sar ked haneja te arakhe o garavdo barvaljipe, so pobuter arakheja odova barvaljipe sa pobuter ka mange te hane (Godž 2:3-6). To mangipe premalo e Devljeso Lafi ka barjol hem ka oveltu navika te sikljove andi Biblija svako dive (1Pe 2:2).

SO PREDSTAVINENA O ŽIVOTINJE ANDO 7. ŠERO KO DANIJEL

PANA JEKH PUČIBE:

Sar o lafija ando Danijel 7:8, 24 ulje čače?

AVER PUTI RODE AKAVA:

So predstavinena o životinje ando 13. šero ko Pučaribe?