Dža ko sadržaj

Dža ko sadržaj

E Jehovase svedokija

Birin i čhib Romane (Srbija)

O phral ko ostrvo Tuvalu dela o traktati Šaj lji o mulje čače palje te živinen?

AMARO HRIŠĆANSKO DŽIVDIPE HEM SLUŽBA — RADNO SVESKA oktobar 2017

Sar šaj te da o publikacije

Sar šaj te da o časopis Probudite se! hem sar šaj te sikava o čačipe andi Biblija: Amen mothova so manga e Devlje ked šuna oljese zakonija. Razmislin hem čer toklo uvod.

BARVALJIPE ANDO DEVLJESO LAFI

E Danijeleso proročanstvo mothodža so ka avel o Mesija

Ko Danijel 9. šero vačeripe kotar detaljija so ka avel o Mesija. So hine pana mothovdo ko akava proročanstvo?

HRIŠĆANSKO DŽIVDIPE

Sar šaj pohor te sikljove ando Devljeso Lafi?

Ked pohor sikljoveja ando Devljeso Lafi odova šaj te pomožinitu te ačhove verno ked isitu pharipa. Ama, kotar te počmine te sikljove?

BARVALJIPE ANDO DEVLJESO LAFI

O Jehova mothodža so ka čeren o kraljija ko vakti so avela

O Jehova prekalo prorok Danijel mothodža so ka ušten hem so ka peren disave svetska sile.

BARVALJIPE ANDO DEVLJESO LAFI

Da lji cenineja o verno mangipe sar o Jehova?

So značini o verno mangipe? So sikljova kotar odova so hine e Osija hem oljese romnja e Gomera koja na hine verno?

BARVALJIPE ANDO DEVLJESO LAFI

De e Jehovase sa najšukar so isitu

Ked e Jehovase deja sa najšukar so isitu ov tano bahtalo a tu isitu berečetija. Savi žrtva o Jehova dikhlja sar jekh kotar najšukar?

HRIŠĆANSKO DŽIVDIPE

Živin te slavine e Jehova!

O dživdipe tano jekh baro daro. Amen manga te koristina amaro talenat hem sposobnost te da slava hem čast e Jehovase kastar avela o dživdipe.

BARVALJIPE ANDO DEVLJESO LAFI

„Tumare čhave hem čhaja ka vačeren so ka ovel“

Sar šaj te pomožinav e pomazanikon dži vačerena o šukar haberi?