Dža ko sadržaj

Dža ko pomoćno meni

Dža ko sadržaj

E Jehovase svedokija

Romane (Srbija)

Amaro hrišćansko dživdipe hem služba — radno sveska  |  novembar 2017

 HRIŠĆANSKO DŽIVDIPE

Ačhov duhovno džangavdo hem aktivno ked prominipe diso ko to dživdipe

Ačhov duhovno džangavdo hem aktivno ked prominipe diso ko to dživdipe

Našti te naša kotar promene posebno ko akala palune dive (1Ko 7:31). Disave promene adžičeraljen a disave na, avera tane šukar ja lošna, ama sa odola promene šaj te peraven amari služba hem amaro amaljipe e Jehova. So ka pomožini amen te ačhova duhovno džangavde hem aktivna ked isimen promene? Dikh o film Ostanite duhovno jaki uprkos preseljenju hem palo odova odgovorin ko akala pučiba:

  • Savo savet jekh phral dija e dadese?

  • Sar akija familjija ičerdžape ko savet ando Matej 7:25?

  • So čerdža akija familjija angljeder te seljinipe hem sar odova pomožija oljendže?

  • So pomožija oljen te sikljon ko promene kola hineljen ki skupština hem ki služba?

Save bare promene hinema akana sigate?

Sar šaj te ičerama ko savetija kotar akava film?