Dža ko sadržaj

Dža ko sadržaj

E Jehovase svedokija

Birin i čhib Romane (Srbija)

 HRIŠĆANSKO DŽIVDIPE

O Jehova na bistrela to mangipe

O Jehova na bistrela to mangipe

DIKH O FILM JEHOVA NEĆE ZABORAVITI VAŠU LJUBAV HEM PALO ODOVA ODGOVORIN KO AKALA PUČIBA:

  • Save pharipa isiljen o phure?

  • Sar džana o berša kola šukar osobine ovenaljen o phure?

  • Sar o stihija ando 3. Mojsieso 19:32 hem Godžalje lafija 16:31 šaj te zorjačeren e phuren?

  • Sar o Jehova dikhela upro peklje phure sluge kola našti te džan ki služba sar so dželje angljeder?

  • So o Jehova rodela amendar te čera iako hijam phure?

  • Sar šaj o phure te zorjačeren e ternen?

  • Sar jekh phuro phral ja phen zorjačerdžatu akana sigate?