Dža ko sadržaj

Dža ko sadržaj

E Jehovase svedokija

Birin i čhib Romane (Srbija)

 HRIŠĆANSKO DŽIVDIPE

Ičertu ko odova soj tano ispravno anglo Jehova

Ičertu ko odova soj tano ispravno anglo Jehova

O Devel o Jehova čhidža okova soj tano ispravno e manušendže. Na primer, ov odlučija so o brak maškaro o rom hem i romni valjani te trajini celo dživdipe (Mt 19:4-6, 9). Ov osudini sa o vrste ando seksualno nemoral (1Ko 6:9, 10). Ov vačeri amendže sar valjani te uravamen hem sar te dičhova, sose odova čerela oljese narodo te ovel odvimo kotar avera manuša (5Moj 22:5; 1Ti 2:9, 10).

Avdije but manuša na mangena te ičerenpe ko odova soj tano ispravno anglo Jehova (Ri 1:18-32). On mukena te utičini upro oljende okova soj tano avdije popularno, sar soj tano o urajbe, sar dičhona hem so čerena. But džene faljinenape odoljeja so pogrešno čerena, a vačerena lošno okoljendar kola živinena averčhane (1Pe 4:3, 4).

Sar e Jehovase svedokija amen valjani zoralje te ičeramen ko odova soj tano ispravno anglo Devel (Ri 12:9). Sar? Amen valjani taktično te mothova soj tano odova so o Devel mangela. Isto adžahar, amen kokri valjani te ičeramen ko odova soj tano ispravno. Na primer, ked birina so manga te urava ja sar te dičhova valjani te pučamen: Da lji akava so birijum mothovi soj tano ispravno anglo Jehova ja ko sveto? Da lji mo urajbe hem odova sar dičhovava mothovi so poštujinava e Devlje? Ked birinava te dikhav disavo program ja disavo film, valjani te pučama: Da lji o Jehova mangela odova so dikhava? Kastar avela odova? Da lji odova so birijum čerela te našalav mo dikhibe ando odova soj tano ispravno? (Ps 101:3). Da lji odova lošno ka utičini upri mi familjija ja upro avera manuša? (1Ko 10:31-33).

Sose tano važno te ičeramen ko odova soj tano ispravno anglo Jehova? O Isus Hrist pana hari ka uništini sa okoljen so čerena lošnipe (Ezk 9:4-7). Samo okola so čerena e Devljesi volja ka ačhon dživde (1Jv 2:15-17). Sare amen valjani te čhiva ko prvo than okova soj tano ispravno anglo Jehova. Tegani o manuša ked ka dikhen so amen ičeramen ko odova soj tano ispravno ka slavinen e Devlje (1Pe 2:11, 12).

Sar odova so me birijum te uravav hem sar te dičhovav mothovi soj tano maje ispravno?

DIKH O FILM OV E JEHOVASO AMAL — JEKH ROM, JEKH ROMNI HEM PALO ODOVA ODGOVORIN KO AKALA PUČIBA:

  • Sose tano mudro te živina ko odova soj tano ispravno anglo Jehova?

  • Sose i daj hem o dad valjani te sikaven pe čhaven dži tane tikne ando odova soj tano ispravno anglo Jehova?

  • Sar šaj o terne hem o phure te pomožinen e manušendže te oveljen berečetija kola avena ando Devljeso šukaripe?