Dža ko sadržaj

Dža ko sadržaj

E Jehovase svedokija

Birin i čhib Romane (Srbija)

Arakh vakti te sikljove hem te razmisline andi Biblija

AMARO HRIŠĆANSKO DŽIVDIPE HEM SLUŽBA — RADNO SVESKA jun 2017

Sar šaj te da o publikacije

Sar šaj te da o časopis Probudite se! hem sar šaj te sikava o čačipe so o dživdipe tano daro. Razmislin hem čer toklo uvod.

BARVALJIPE ANDO DEVLJESO LAFI

E Jehovaso lafi ispuninipe dži o najtikno detalji

E Jeremijase proročanstvija ando odova sar ka ovel osvojimo o Vavilon hem so ka ovel pusto čače ispunisalje dži ko najtikne detaljija.

HRIŠĆANSKO DŽIVDIPE

Kobor tani zoralji ti vera ko lafija kola o Jehova dija?

O Ješua vačerdža so nijekh lafi kova o Jehova pheja na ačhilo bizo te ispuninipe upro Izrael. Sar šaj amen te zorjačera amari vera upro Jehovase lafija kola ov dija?

BARVALJIPE ANDO DEVLJESO LAFI

Ked spremno adžičera odova pomožinimen te istrajina

So pomožija e Jeremijase spremno te istrajini dži hinelje bare pharipa? Sar šaj te spreminaman te ikljovav ko krajo e problemenca kola henez valjani te aven?

BARVALJIPE ANDO DEVLJESO LAFI

O Ezekiel hine bahtalo dži vačerdža e Devljeso haberi

Ki vizija o Jehova dija e Ezekielese o ljil hem pheja oljese te hal odova. So značija odova?

HRIŠČANSKO DŽIVDIPE

Ov bahtalo dži vačereja o šukar haberi

Disavo puti nane kolaj te vačera o šukar haberi. Ama, o Devel mangela te ova bahtalje dži čera odova. Sar šaj te ova bahatalje dži vačera o šukar haberi?

BARVALJIPE ANDO DEVLJESO LAFI

Da lji hijan obeležimo te ačhove dživdo?

E Ezekielesi vizija prvo puti ispunisalji ked hine uništimo o purano Jerusalim. Sar odova ko amaro vakti ka ispuninipe?

HRIŠČANSKO DŽOVDIPE

Ičertu ko odova soj tano ispravno anglo Jehova

Amen valjani zoralje te ičeramen ko odova soj tano ispravno anglo Devel. Sar? Sose tano odova važno?