Dža ko sadržaj

Dža ko sadržaj

E Jehovase svedokija

Birin i čhib Romane (Srbija)

 HRIŠĆANSKO DŽIVDIPE

Nek oveltu šukar tabijatija ki služba

Nek oveltu šukar tabijatija ki služba

O hrišćanija tane sar jekh predstava so o sveto dikhela (1Ko 4:9). Odoljese, na valjani te čudinamen ked o manuša koro kaste aljam dikhenamen andi pendžera ja šunenamen palo udara. Ko čhera šaj isi kamere ja mikrofonija, prekalo odova o manuša šaj te dikhen, te šunen hem te sniminen amen. Te dikha sar šaj te mothova šukar tabijatija ki služba (2Ko 6:3).

SO ČEREJA (Fi 1:27)

  • Poštujin e manuše koro kaste aljan, adžahar so na ka dikhe kotar oljesi pendžera. Ma te ha, ja te pije, ma te vačere ko telefoni ja te pisinetu džikasa ked hijan anglo udara

SO VAČEREJA (Ef 4:29)

  • Ked hijan anglo udara, ma vačer diso so na valjani te šunen o manuša. Dži adžičerena anglo udara disave objaviteljija čak na vačerena jekh jekheja, sose mangena te razmislinen ando odova so ka phenen e manušese

Razmislin sar šaj ko pana disave buča te mothove so isitu šukar tabijatija ki služba?