Dža ko sadržaj

Dža ko sadržaj

E Jehovase svedokija

Birin i čhib Romane (Srbija)

 BARVALJIPE ANDO DEVLJESO LAFI | SOFONIJA 1 – AGEJ 2

Rode e Jehova angljeder te avel oljeso dive andi holji

Rode e Jehova angljeder te avel oljeso dive andi holji

So 2:2, 3

Te šaj o Jehova te arakhi amen ked ka avel o dive andi oljesi holji, amen valjani te čera diso pobuter, a na samo te ova krstime. Amen valjani te šuna o uputstvija kola o Sofonija dija e Izraelcendže.

  • Rode e Jehova: Ov paše e Jehova hem ačhov ki oljesi organizacija.

  • Rode i pravednost: Ičertu ko odova soj tano ispravno anglo Jehova.

  • Rode i krotost: Ponizno čer e Jehovasi volja hem ov spremno te šune oljesi disciplina.

Sar šaj pobuter te rodav e Jehova, i pravednost hem i krotost?