Dža ko sadržaj

Dža ko sadržaj

E Jehovase svedokija

Birin i čhib Romane (Srbija)

Sar šaj te da o publikacije

Sar šaj te da o publikacije

PROBUDITE SE!

Pučibe: Sar šaj najšukar te koristina amaro vakti?

Stih: Va 4:6

Šaj te vačera: Akava časopis Probudite se! mothovi so valjani te čhiva ko prvo than.

SIKAV O ČAČIPE

Pučibe: Sose o manuša živinena ki Phuv?

Stih: Ps 37:29

Čačipe: O Devel čerdža e manušen večno te živinen ki Phuv.

ŠUKAR HABERI ANDO DEVEL (fg)

Pučibe: So mislinena kuri šaj te arakha o šukar haberi? [Muk o film sar šaj te da i brošura Šukar haberi.]

Stih: Is 52:7

Šaj te vačera: Akija brošura vačeri so o šukar haberi avela ando Devljeso Lafi.

ČER TOKLO UVOD

Premalo akala predlogija kola isi upre čer toklo uvod sar šaj te de o publikacije.