Dža ko sadržaj

E Jehovase svedokija

Birin i čhib Romane (Srbija)

E Jehovase svedokonenge sastankija

Dikh pobuter so isi ko amare sastankija. Rode o than kova tuče najpaše kuri ičerenape o sastankija.

Arakh najpaše than

So čerelape ko amare sastankija?

E Jehovase svedokija ičerena pe sastankija duj puča ko kurko (Jevrejendže 10:24, 25). Odola sastankija, tane phravde sarinendže.Othe dikha so vačeri i Biblija hem sar amen šaj odova so sikljova te ičera ko amaro dživdipe.

Ko but amare sastankija i publika šaj te komentarišini sar ki škola. O sastankija počminena hem završinena džilja hem molitva.

Na valjani te ove e Jehovaso svedoko te šaj te ave ko amare sastankija. Amen vičina sarinen te aven. Šaj te khuve biparengo. Na adžičeripe tutar te de pare.