Dža ko sadržaj

E Jehovase svedokija

Birin i čhib Romane (Srbija)

„Akava šukar haberi ando kraljevstvo ka vačeripe ko celo sveto“ (Matej 24:14)

E Jehovase svedokija—Ko hijam amen?

Amen avaja ando razna nacije hem vačera razna čhibja, sare amen isimen jekh cilj. Sare amen daja čast e Jehovase, e Devljese kastar vačeri i Biblija, kova čerdža sa so isi. Amen daja sa amendar te čera sar so čerdža o Isus Hrist hem hijam but ponosna so hijam hrišćanija. Svako amendar dela poklo vakti te sikavi e manušen andi Biblija hem ando Devljeso Kraljevstvo. Odoljese so svedočina ja vačera ando amaro Devel o Jehova hem ando oljeso Kraljevstvo amen hijam pendžarde sar e Jehovase svedokija. Rode ki amari internet stranica.

Čitin i Biblija ko internet. Sikljov pobuter amendar hem ando odova ko so amen verujina.

 

Rode te sikljove andi Biblija

Rode te sikljove andi Biblija biparengo, ko vakti hem than kova tuče najviše odgovorini.

Filmija

Filmija ko internet kola zorjačerena tiklji vera ko Devel.

E Jehovase svedokonenge sastankija

Rode kuri e Jehovase svedokija čedenape hem dikh sar sikljona ando Devel.

Birime publikacije

Dikh o najneve publikacije kola tane čhivde hem kola tane birime.

Dikhen filmija ki znakovno čhib

Sikljoven andi Biblija adžahar so ka koristinen o video-sadržaja ki znakovno čhib.